Uppgift:

Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom

Mål

I denna uppgift lär du dig att: 

  • diskutera frågor som gäller hälsa och sjukdom. 
  • identifiera de vanligaste symtomen och behandlingsmetoderna vid förkylning. 
  • behandla förkylning med hemmaknep.
  • bedöma behovet av egenvårdsläkemedel vid behandling av symtom.

Uppgiftsalternativ

Välj en av uppgifterna nedan: 

1. Diskutera i grupp på 3–4 elever om förkylningssymtomen: feber, snuva, hosta, muskel- och huvudvärk samt halsont. Hurdana hemkurer och egenvårdsläkemedel för behandling av förkylningssymtom känner ni till? Anteckna era observationer på blanketten. Diskutera slutligen era synpunkter tillsammans. 

2. Dela in er i grupper på 3–4 elever (hemgrupp) och därefter delar ni upp er i expertgrupper enligt lärarens anvisningar (6 symtom – 6 expertgrupper). Expertgruppens uppgift är att begrunda egenvårdsmetoder för ett av förkylningssymtomen med huskurer och egenvårdsläkemedel. Anteckna svaren från er expertgrupp på blanketten. Därefter återvänder ni till er hemgrupp, där ni är expert på ett symtom och berättar om hur symtomet behandlas för de övriga medlemmarna i hemgruppen. Övriga antecknar sina uppgifter på sin blankett. Diskutera slutligen era synpunkter tillsammans. 

3. Intervjua era egna mor- eller farföräldrar eller en annan bekant äldre person om hur man behandlade förkylningssymtom när de var unga. Behandlades symtomen med huskurer? Användes egenvårdsläkemedel? Planera era intervjufrågor tillsammans och anteckna dem. Anteckna också svaren på intervjun. Utifrån svaren från intervjun kan ni sammanställa en Canva-affisch, där ni jämför tidigare och nutida vårdmetoder med behandlingen av förkylningssymtomen. Diskutera slutligen era synpunkter tillsammans.

 

För läraren

Det är bra att reservera 1 lektion för uppgiften. I uppgiftsalternativen ingår uppgifter som utförs i grupp. Uppgiften stöder mål M4 för undervisning i omgivningslära och innehållsområde I1 i läroplanen. Uppgiften kan också genomföras som en del av en mer omfattande timplan “Behandling av förkylning“. 

Uppgiftsblankett

Uppgiftsalternativ 1 och 2.: Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom (pdf)

 

Tillbaka till toppen