Samarbete inom Läkemedelsfostran

UKK-institutet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea samarbetar inom läkemedelsfostran för barn och unga. I januari 2022 publicerades Fimeas material om läkemedelsfostran på webbplatsen Frisk skolelev.

Målet med samarbetet är att bättre nå ut till målgruppen för materialet, det vill säga lärare och elever i grundskolan, samt att förmedla tillförlitlig och oberoende kunskap om läkemedelsbranschen till medborgarna.

Läkemedelsfostranmaterial

Materialet om läkemedelsfostran erbjuder mångsidigt med läromedel för lärare och för elever i grundskolan:

Upphovsrättigheter

Upphovsrätten till det läkemedelsfostranmaterialet tillhör Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Materialet om läkemedelsfostran är offentligt läsbar. Materialet kan läsas, kopieras, dupliceras och översättas eller användas som bakgrundsmaterial. Informationen får inte säljas vidare eller användas för kommersiella ändamål. Fimea ska alltid nämnas som den ursprungliga författaren till materialet.

Tillbaka till toppen