Uppgift:

Frågetävlingen Uppsöka läkare?

Besvara åtta flervalsfrågor om symtoms som inte kräver läkarvård.

Du kan öppna frågetävlingen i en ny flik här.

För läraren

Uppgift kan utföras individuellt eller i par. Som information kan man se sidorna om Typiska barnsjukdomar. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och samtalar om dem. Uppgifter stöder LP hälsokunskap undervisningsmål M6 och M8 samt innehållsområde I2. 

Frågetävling för utskrift

Frågetävlingen Uppsöka läkare? (pdf)
De rätta svaren i frågetävlingen Uppsöka läkare? (pdf) 

Tillbaka till toppen