Timplan:

Från en burk eller från maten? – Att använda kosttillskott på ett ändamålsenligt sätt

Mål

Under denna studiehelhet lär du dig:

 • att förstå vad kosttillskott är och hur de skiljer sig från läkemedel. 
 • att identifiera problem i anslutning till hälsa och användning av kosttillskott. 
 • om vitaminer, mineral- och spårämnen samt basnäringsämnen. 
 • att söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet.


Exempelfall och uppgifter

Millas fall (pdf)
Sannis fall (pdf)

 

För läraren 

Under de tre lektionerna övar läraren att arbeta i grupp, att söka information samt att framföra synpunkter och slutsatser utifrån den information som hittats. Uppgiften kan utföras i grupp eller individuellt. Studiehelhetens timplan stöder målen M6 och M8 för undervisningen i hälsokunskap samt innehållsområdet I2 i läroplanen. Lektionsplanen framskrider enligt SSI-undervisning: 

Scenarioskedet (30 min)

 • Koncentrera er tillsammans på ämnet genom att titta på kosttillskottsreklamer. 
 • Diskutera utgående från elevernas aktuella kunskaper vad kosttillskott är, hur de skiljer sig från läkemedel och var man kan köpa kosttillskott. Är kosttillskott pålitliga? 
 • Bilda grupper på 3–4 elever och dela upp olika exempelfall till grupperna.  
 • Eleverna bekantar sig i grupperna med exempelfall där målpersonerna i blogginlägg berättar om sina hälsoproblem och ställer frågor om användningen av kosttillskott.  
 • Eleverna funderar på lösningar på problem och frågor utifrån sina förhandskunskaper. 

Undersökningsskedet (60 min)

 • Eleverna bekantar sig med Millas och Sannis fall och söker information om kosttillskott och användningen av dem samt utreder hur motiverat användningen av vitaminpreparat är. 
 • Eleverna drar slutsatser utifrån den information de hittat och tar ställning till huvudproblemet i undersökningen.  

Beslutsskedet (45 min)

 • Diskutera tillsammans efter grupparbetet vad kosttillskott är, hur de skiljer sig från läkemedel och var man kan köpa kosttillskott. Är kosttillskott pålitliga?  
 • Fundera tillsammans på hur arbetsprocessen lyckades i olika grupper.
 • Till sist bedömer eleverna sitt eget kunnande med hjälp av bedömningsskalan.  


Information om unga i exempelfall

Fallet Milla

Milla äter vitaminpreparat på grund av skönhetsideal och rör sig mycket. I och med att hon tränar så hårt förbrukar Milla mer energi än hon får i sig via maten. Milla äter hälsosamt, men för lite och för sällan. På grund av bristfällig energiförsörjning är Milla ständigt trött och hennes viktindex är för lågt. Som en lösning på problemet borde Milla granska sina egna skönhetsideal samt fästa uppmärksamhet vid att öka mängden måltider och mat och sluta använda onödiga kosttillskott (förutom vitamin B12). 

Fallet Sanni

Sanni har stora vitamin- och mineralbrister på grund av sina födoämnesallergier. Allergier framträder genom olika symtom som hon vill få hjälp med. Sanni vill dock inte äta de vitamin- och mineralämnespreparat som hon behöver och funderar på hur kosttillskottsreklam påverkar konsumenterna. Som en lösning på problemet borde Sanni kartlägga vitamintillskott från pålitliga källor, som är nödvändiga för henne att orsaka födoämnesallergier för att åtgärda vitamin- och mineralbrister.

 

Tillbaka till toppen