Förvaring och förstöring av läkemedel

Förvara läkemedel i rätt temperatur, skyddade från ljus och på ett torrt ställe. I allmänhet är det bästa förvaringsstället ett låst medicinskåp. Läkemedel ska föras till apoteket eller något annat insamlingsställe för läkemedel eftersom läkemedel är problemavfall och kräver särskild destruktion. 

Var hittar jag anvisningar om förvaring av läkemedel?

 • Anvisningar finns på läkemedelsförpackningens sida och på bipacksedeln. 
 • På förpackningen står även läkemedlets utgångsdatum. Markeringarna” Utg. dat. 12–2025” och ” EXP 12–2025” betyder att du kan använda läkemedlet till och med utgången av december 2025. 

I vilken temperatur ska läkemedlet förvaras?

 • I allmänhet förvaras läkemedel i rumstemperatur (18–25°C). 
 • En del läkemedel ska förvaras i kylskåp (+2–+8°C). 
 • Om inga särskilda förvaringsanvisningar nämns på förpackningen och bipacksedeln, kräver preparatet inga särskilda förvaringsförhållanden. 

Hur inverkar fukt på läkemedlet?

 • Fukt påskyndar upplösningen av läkemedelssubstanserna. 
 • Fukt inverkar på läkemedlens utseende. 
 • Fukt inverkar på läkemedlens konsistens. 

På vilket sätt kan solens UV-strålar inverka på ett läkemedel?

 • UV-strålarna kan upplösa läkemedelssubstansen. 
 • UV-strålarna kan få läkemedelssubstansen att reagera med en annan substans.

Vilka läkemedel ska förstöras?

 • Läkemedel som blivit gamla. 
 • Läkemedel som inte har använts. 

Hur ska läkemedel förstöras?

 • Läkemedel ska föras till apoteket eller något annat insamlingsställe. 
 • Febertermometrar som innehåller kvicksilver och jod ska hållas separat från övriga läkemedelsrester eftersom de försvårar hanteringen av de övriga läkemedelsresterna på problemavfallsanläggningen. 
 • Läkemedel får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.
Tillbaka till toppen