Skillnader mellan läkemedel och kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel vars syfte är att komplettera kosten. De avviker antingen till sitt utseende eller användningssätt från vanliga livsmedel, det vill säga de har formen av till exempel piller, kapslar eller örtextrakt.  

Kosttillskott har en näringsmässig eller fysiologisk verkan och kan innehålla en eller flera olika ingredienser, som exempelvis vitaminer, mineraler, fibrer, fettsyror, aminosyror och olika vegetabiliska ingredienser. Man får inte påstå att kosttillskott har en effekt som botar, förebygger eller lindrar sjukdomar eller deras symtom, som läkemedel har. 

Kosttillskott lyder under livsmedelslagstiftningen och övervakas av Livsmedelsverket. Kosttillskottens effekt och säkerhet behöver inte påvisas, men de får inte heller vara skadliga för hälsan. Kosttillskott säljs i regel i livsmedelsbutiker och butiker med naturprodukter, men också på apotek.  

Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel samt homeopatiska och antroposofiska preparat är medicinska preparat. De lyder under läkemedelslagstiftningen och övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Läkemedel känns igen på Vnr-koden som finns på förpackningen. Efter koden finns en nummerserie (t.ex. Vnr 11111).  

I tabellen visas skillnaderna mellan läkemedel och kosttillskott.

Produkten  Under vilken lagstiftning lyder den?  Försäljnings kanal  Bevisning av produktens effekt  Bevisning av produktens säkerhet 
Konventionellt läkemedel  Läkemedelslagstiftningen, försäljningstillstånd  Apotek  Med kliniska prövningar framtagen bevisning av medicinsk effekt  Med kliniska prövningar framtagen bevisning av säkerheten och kontinuerlig uppföljning av säkerheten 
Växtbaserat läkemedel, samma som för konventionellt läkemedel  Läkemedelslagstiftningen, försäljningstillstånd  Apotek  Ofta på basis av i vetenskaplig litteratur påvisat etablerat medicinskt bruk och erkänd effekt för det verksamma ämnets del.  Ofta på basis av i vetenskaplig litteratur påvisad godtagbar säkerhetsnivå och kontinuerlig uppföljning av säkerheten. 
Traditionellt växtbaserat läkemedel  Läkemedelslagstiftningen, rekistrering  Apotek Hälsokostaffär Livsmedelsbutik  Bevis på preparatets bruk som läkemedelspreparat och baserat på en lång erfarenhet av användningen  Ofta på basis av i vetenskaplig litteratur påvisad godtagbar säkerhetsnivå och kontinuerlig uppföljning av säkerheten. 
Homeopaatiska och antroposofiska preparat med försäljningstillstånd  Läkemedelslagstiftningen, försäljningstillstånd  Apotek  Med kliniska prövningar framtagen bevisning av medicinsk effekt  Bevis på säkerheten (antingen kliniska prövningar eller vetenskaplig litteratur) 
Registrerade homeopatiska och antroposofiska preparat  Läkemedelslagstiftningen, registrering  Apotek Hälsokostaffär Livsmedelsbutik  Inget krav på bevis av effekt  Bevis på säkerheten 
Kosttillskott  Livsmedelslagstiftningen, anmälan  Apotek Hälsokostaffär Livsmedelsbutik  Inget krav på bevis av effekten  Inget krav på bevis av säkerheten, men preparaten ska vara ofarliga för människohälsan 
Tillbaka till toppen