Parasiter

Springmaskar, löss och skabb är exempel på parasiter som förekommer hos barn. Man kan försöka förebygga parasitsmitta, men smittan kan också behandlas effektivt. Parasiter är inget tecken på dålig vård av eller dålig hygien hos barn. Det är bra att meddela skolan och kompisarnas föräldrar om smittan så att en eventuell epidemi kan upptäckas och behandlas.

Springmask

Springmask förekommer speciellt bland små barn, men uppträder även bland barn i skolåldern. Springmask förekommer allmänt som epidemier och de har ökat under den senaste tiden. Springmasken lever i tjocktarmen och nattetid vandrar honan till ändtarmen för att lägga sina ägg strax utanför ändtarmsöppningen. När barnet sedan kliar sig i stjärten fastnar äggen på fingrarna, varifrån de går vidare till barnens mun och tarmar. I kroppen utvecklas äggen till könsmogna maskar och kretsloppet fortsätter. Äggen sprids i huvudsak via smutsiga händer från ett barn till ett annat, men också t.ex. via mat, leksaker eller dörrhandtag. Äggen hålls vid liv flera veckor i t.ex. sängkläderna. 

Om ett barn konstateras ha springmask betyder inte detta att barnet inte tas väl om hand eller att hygienen är dålig. Det är ändå bra att meddela vårdplatsen eller skolan, så att man kan upptäcka och behandla en eventuell epidemi. 

Symtom 

Det vanligaste symtomet är klåda och smärta i ändtarmsöppningen speciellt på förnatten och på morgonen då man vaknat. Underlivet irriteras som en följd av kliandet. Symtomen kan också vara obestämda, t.ex. magsmärtor, sveda i samband med kissande, orolighet, sömnstörningar eller sängvätning. 

Förebyggande vård 

Smittan kan förebyggas genom en god handhygien speciellt under epidemin. 

Behandling 

Springmask bekämpas med preparat som fås på apoteket. Receptfritt fås pyrvinembonat som ges som en engångsdos enligt barnets vikt. Preparatet tar kål på springmasken och dess larver, men inte äggen. Därför upprepas behandlingen inom två veckor, för att ta kål på de ägg som utvecklats till maskar. Alla familjemedlemmar ska ta läkemedlet även om de inte har några symtom.  

Utöver medicineringen är det viktigt att tvätta underkläder, lakan och dynvar. Hemmet ska städas grundligt och t.ex. dörrhandtag och leksaker torkas av. Sängkläder och madrasser bör vädras. Det räcker med normal tvätt för sängkläder och t.ex. kramdjur kan sättas i frysen. Man bör tvätta händerna oftare än vanligt och hålla naglarna kortklippta. Nagelbitning bör undvikas.

Speciellt att beakta för lärare

Springmask hos ett enda barn föranleder inte några åtgärder. Om springmask konstateras hos flera barn, ska anvisningar begäras av hälsovårdaren.

 

 

Huvudlöss

Huvudlössen har blivit vanligare under den senaste tiden och lusepidemier förekommer också bland barn i skolåldern. Huvudlusen söker sig till hårbottnen, där den fäster sig i huden och suger blod som näring. Lusen överlever inte utanför hårbottnen och den klarar sig utan människan i högst ett par dygn. Den fäster sina ägg tätt i hårbottnen och av äggen utvecklas könsmogna vuxna löss inom cirka två veckor. En vuxen huvudlus lever cirka 2–4 veckor. Lössen sprider sig via de vuxna lössen och inte via äggen. Detta sker vanligtvis vid närkontakt, t.ex. när barnen leker tillsammans. Lössen kan också spridas indirekt via kläder och föremål, t.ex. mössor, handdukar, kammar och hörlurar, även om indirekt spridning inte nödvändigtvis är en så betydande spridningskälla. Man får inte huvudlöss som en följd av dålig hygien. 

Symtom

Det enda symtomet är ofta klåda i hårbottnen. Huden kan emellertid gå sönder då man kliar sig och som en följd av detta kan huden inflammeras. 

Förebyggande vård 

Man kan hindra lössen från att sprida sig genom att undvika att låna t.ex. varandras mössor, hårborstar och kammar. Inte ens frekvent hårtvätt förhindrar lusepidemier, eftersom lössen livnär sig genom att suga blod, inte av smuts.  

Behandling 

Det lönar sig att påbörja behandlingen så snabbt som möjligt efter att man konstaterat smittan. Lössen dödas genom att tvätta håret med preparat avsedda för bekämpning av löss, som schampo som innehåller silikonföreningar (t.ex. dimetikon) och som fås receptfritt på apoteket.  Man kan också receptfritt köpa permetrinschampo. De lönar sig i allmänhet att beroende på preparatet förnya behandlingen inom cirka en vecka. I samband med schamponeringen ska håret kammas med en fintandad kam. Därtill ska håret efter tvätten kammas med en fintandad kam varannan dag under två veckors tid. Kammen ska pustas med ett papper varje gång man dragit den genom håret. Varje gång håret kammas ska man gå genom det två gånger. Alla familjemedlemmar och närstående ska granskas och alla som konstateras ha löss ska behandlas samtidigt. Alla som sover i samma säng ska behandlas på samma gång oberoende av om de har löss eller inte. 

Eventuella smittkällor, såsom de klädesplagg som varit i kontakt med den smittade samt sängkläder och handdukar ska bytas och tvättas i tvättmaskin i 60°C med vanligt tvättpulver. Mössor och andra klädesplagg som inte tål het tvätt kan sättas i frysen över natten eller ställas i en torr 80 graders bastu i minst två timmar. Madrasser ska dammsugas omsorgsfullt. Kammar och borstar kan också behandlas med lusschampo. 

Speciellt att beakta för lärare

Barnet behöver inte vara borta från skolan såvida behandlingen har inletts. Det är dock bra att meddela skolan och kompisarnas föräldrar om smittan. Mössor och halsdukar hålls för säkerhets skull i den egna jackärmen.

 

 

Skabb

Skabb orsakas av ett kvalster och förekommer endast hos människor. En skabbhona gräver en liten ofta ringlande gång på 0,5–1 cm i överhuden där hon bor och lägger sina ägg. Äggen utvecklas till könsmogna vuxna om tio dagar. 

Skabb sprids via hudkontakt. Vid upprepad och närmare beröring smittar skabb lätt. Barn kan lätt smittas av varandra när de leker, eftersom barnens hud är mer mottaglig för smitta. Kvalstren hålls vid liv utanför sin värd 1–2 dygn i normal rumstemperatur. Skabb kan smitta även via kläderna och särskilt gärna lever de i sängklädernas värme och fukt. 

Symtom

De första symtomen på skabb är en kraftig klåda på kvällssidan av natten, vilken börjar cirka 3–6 veckor från att man blivit smittad. Symtomen förekommer speciellt mellan fingrar, i handflatorna och handlederna samt runt stjärten. De uppstår obestämda kvisslor, blåsor och skrapsår på huden efter klådan. Skabbsmitta konstateras då man hittar de gångar som skabbhonan grävt under huden. Gångarna finns nästan alltid mellan fingrar och i handlederna, hos barn även på handflatorna och under fötterna. Ett förstoringsglas är till bra hjälp då man letar efter de gångar som kvalstret grävt. Skabb sprider sig inte till huvudet eller ansiktet hos barn i skolåldern eller hos vuxna. Hos barn under skolåldern kan skabb däremot även sprida sig till huvudområdet. 

Förebyggande vård

Det bästa sättet att hindra att skabb sprids är att omedelbart meddela skolan om att barnet smittats Smitta kan förebyggas genom att man undviker beröring hud mot hud och genom god handhygien. Kvalster sprids inte genom klädesplagg, men kan spridas om man lånar varandras kläder. Eleverna bör informeras om riskerna med att låna varandras kläder. Eftersom kvalster håller sig vid liv i textilier och även på livlösa ytor, är grundlig städning nödvändig, om det har förekommit ett enda fall i klassen. Städpersonalen ska använda handskar då de hanterar de textilier som bör tvättas. 

Behandling

Kvalster dödas med salva som innehåller permetrin och som fås receptfritt på apoteket. Behandlingsanvisningar finns i bipacksedeln. Det räcker vanligen med en behandling, men för att säkerställa effekten upprepar man behandlingen efter en vecka. Det är viktigt att också behandla personer utan symtom men för dem räcker det med en behandling. 

Inomhusutrymmen och möbler dammsugs. Sängkläder och kläder som varit närmast huden tvättas i minst 50 grader.  Alternativt kan de förvaras i en plastpåse i en vecka eller värmebehandlas i minst 60 grader i 20 minuter. Kyla och hetta dödar kvalstret effektivt. 

Läkare bör uppsökas om: 

  • Det finns orsak att misstänka en bakterieinflammation i huden, t.ex. om det förekommer varbildning på det område som kliats. 
  • Symtomen är kraftiga. 
  • Om egenvård och egenvårdsläkemedel inte hjälper inom 2–3 veckor eller klådan återkommer om några veckor. 

Klåda och kvisslor kan förekomma i upp till en månad efter behandlingen. Dessa behöver inte behandlas med skabbmedel om det inte längre finns skabbdjur i huden. Eksem och klåda kan behandlas med salva som innehåller kortison och antibakteriellt medel. Applicera salvan på eksemet två gånger per dag i 1–3 veckor. Klådan kan vid behov även lindras med receptfri antihistaminmedicinering. 

Speciellt att beakta för lärare 

Om en enda elev konstateras ha skabbkvalster, ska anvisningar begäras av hälsovårdaren. Det barn som har symtom ska jämte familjemedlemmar behandlas hemma. Skabb smittar inte längre 24 timmar efter att behandlingen påbörjats, varför eleven kan återgå till skolan efter åtgärden. På grund av skabbens långa inkubationstid kan man emellertid anta att flera barn är smittade. Det är viktigt att informera barnens föräldrar och att be dem följa barnens symtom och att ge dem anvisningar om hur de söker vård vid behov. Samtidig skabbehandling av alla barn och lärare bör övervägas från fall till fall – helst genom att man konsulterar den läkare som ansvarar för infektionssjukdomar på hälsovårdscentralen på orten. I skolan måste man dessutom beakta risken för indirekt smitta till exempel via ytor eller textilier. Indirekt smitta kan minskas genom att städningen effektiveras.

 

Tillbaka till toppen