Timplan:

Behandling av förkylning

Mål 

Under denna studiehelhet lär du dig: 

 • identifiera de vanligaste symtomen på förkylning. 
 • behandla förkylning med hemmaknep. 
 • bedöma behovet av egenvårdsläkemedel vid behandling av symtom. 
 • att söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet. 

Exempelfall och uppgifter 

Veijos problem (pdf)

I bilden visar en pojke i medicinsk klädsel och mediciner på vågen. Text "Dosering i vikt?"

 

För läraren 

Under de två lektionerna övar man på grupparbetsfärdigheter i grupper på 3–4 elever, färdigheter i informationssökning samt att framföra synpunkter och slutsatser utifrån den information som hittats. Studiehelhetens timplan stöder målen M4, M8 och M14 för undervisningen i omgivningslära samt innehållsområde I2 i läroplanen för årskurs 3–6. Lektionsplanen framskrider enligt SSI-undervisningen:

Scenarioskedet (15 min)

 • Eleverna sätter sig in i ämnet och bekantar sig med Veijos problem i grupper på 3–4 elever.
 • Eleverna funderar på frågor i anslutning till Veijos problem utifrån sina förhandskunskaper.

Undersökningsskedet (60 min)

 • Eleverna väljer i grupperna tre webbplatser som källor till uppgiften.
 • Eleverna söker på de valda webbplatserna information om förkylningssymtomen, hur de behandlas med huskurer och egenvårdsläkemedel, behovet av läkarbesök samt hur man förebygger förkylning.
 • Eleverna bedömer i grupperna tillförlitligheten hos de webbplatser de valt.

Beslutsskedet (30 min)

 • Eleverna diskuterar i grupperna tillförlitliga internetkällor och ger Veijo råd om tillförlitliga webbplatser.  
 • Eleverna berättar om sin grupps erfarenheter av hur deras tidigare kunskaper om förkylning och tillförlitligheten hos information om hälsa och läkemedel förändrades under tiden som de arbetade med uppgiften.
 • Diskutera tillsammans elevernas slutsatser och motiveringarna till dem.
 • Till sist bedömer eleverna sin egen kompetens med hjälp av bedönmingsskalan.

 

Tillbaka till toppen