Timplan:

Läkemedlens olika användningsändamål vid behandling av sjukdomar

Mål  

Under denna studiehelhet lär du dig att: 

 • förstå att läkemedel har olika användningsändamål – läkemedel kan bota och förebygga sjukdomar samt lindra symtom. 
 • identifiera skillnader mellan egenvårds- och receptbelagda läkemedel 
 • förstå skillnaden mellan läkemedel och läkemedelsliknande produkter (såsom kosttillskott) 
 • söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet. 

 

Den interaktiva Thinglink-bilden formar en inlärningsväg i nummerordning där man bekantar sig med egenvårdsmetoder och olika användningsändamål för läkemedel i behandlingen av sjukdomar. Du kan öppna ThingLink-bilden i en ny flik här.

Uppgiftens förlopp

Scenarioskedet

1.  Fundera över vilka sjukdomar som är typiska bland den finländska befolkningen. Dessutom kan ni fundera över vilka sjukdomar som förekommer allmänt bland unga.
2.  Välj tre sjukdomar som ni diskuterar närmare utifrån era förhandskunskaper:  

 • Vilka slags huskurer, alltså behandlingsmetoder utan läkemedel kan man använda för att behandla sjukdomen eller för att leva med den? 
 • Används läkemedel i allmänhet mot sjukdomen? Om så är fallet, för vilket ändamål? 
  1. Botas sjukdomen, lindras symtomen eller förebyggs något?
  2. Är läkemedlen recept- eller egenvårdsläkemedel – eller båda?
  3. Är det nödvändigt eller motiverat att använda läkemedel? 
 • Vad för slags preparat som liknar läkemedel kan en insjuknad behöva?
 • Behöver den insjuknade söka sig till en läkarmottagning? 

Undersökningsskedet 

3.  Välj en av de sjukdomar ni diskuterar som ni ska arbeta vidare med.
4.  Vad sägs det om sjukdomen och användningen av läkemedel i så tillförlitliga kunskapskällor som möjligt?  

 • Räcker det med huskurer, är det motiverat att använda egenvårds- eller receptbelagda läkemedel eller ska man söka sig till en läkare?  

5.  Sök svar på frågorna i skede 2 i de tillförlitliga informationskällor ni valt. Komplettera och precisera information om den sjukdom ni valt.
6.  Förbered och genomför en cirka två minuter lång video om den sjukdom ni valt, till exempel med surfplatta eller mobiltelefon. Syftet är att beskriva hur sjukdomen kan behandlas, lindra dess symtom och förebygga den med hjälp av såväl huskurer som egenvårds- eller receptbelagda läkemedel samt när det är skäl att uppsöka läkare. Videon kan vara ett skådespel, en nyhetssnutt, en animation, en intervju eller en dokumentär. Videons budskap ska vara tydligt, sakligt och enhetligt med tillförlitliga informationskällor.  

Observera följande när ni gör videon: 

 • Videon ska följa lagstiftningen om upphovsrätt (bl.a. att den är gjord på tillåtna inspelningsplatser och att personerna som syns på videon har gett sitt tillstånd att bli filmade). 
 • Videon får inte innehålla reklam för läkemedel (t.ex. en autentisk läkemedelsförpackning), medicintekniska produkter eller tjänster. 

Beslutsskedet

7.  Visa videon för hela klassen.
8.  Diskutera tillsammans det centrala budskapet i varje video om läkemedlens användningsändamål och betydelse i behandlingen av sjukdomar.

 

För läraren  

Under de tre lektionerna övar man på grupparbetsfärdigheter i grupper på 3–4 elever, färdigheter i informationssökning samt att framföra synpunkter och slutsatser utifrån den information som hittats. Studiehelhetens timplan stöder målen M6 och M8 för undervisningen i hälsokunskap samt innehållsområdet I2 i läroplanen. Lektionsplanen framskrider enligt SSI-undervisningen:

Scenarioskedet (25 min) 

 • Diskutera tillsammans vilka förhandskunskaper eleverna har om sjukdomar som förekommer i den finländska befolkningen. 
 • Bilda grupper på 3–4 elever. 
 • Eleverna diskuterar i grupperna tre valda sjukdomar utifrån hjälpfrågor. Målet är att eleverna utifrån sina förhandskunskaper funderar över och motiverar användningsändamålen för olika läkemedel och deras betydelse för behandlingen av sjukdomar jämfört med andra behandlingsformer. 

Undersökningsskedet (80 min) 

 • Eleverna väljer en sjukdom där de söker närmare information på tillförlitliga webbsidor. 
 • Eleverna förbereder och genomför en cirka två minuter lång video om den sjukdom de valt, dess behandlingsmetoder, lindring och förebyggande av symtom med såväl huskurer som egenvårds- eller receptbelagda läkemedel samt behovet av läkarbesök. Uppgiften kan alternativt genomföras med Canva-programmet så att eleverna gör en affisch om det som beskrivs ovan. 

Beslutsskedet (60 min)

 • Eleverna presenterar sina videor för hela klassen. 
 • Diskutera tillsammans det centrala budskapet i varje video om läkemedlens användningsändamål och betydelse i behandlingen av sjukdomar. Hjälpfrågor: 
  • Om sjukdomen kräver användning av läkemedel, vilka läkemedel användes – egenvårdsläkemedel och/eller receptbelagda läkemedel?  
  • Hur viktig ställning hade andra metoder än med läkemedel i botandet av sjukdomen eller i att leva med den?
  • Var det motiverat att den insjuknade hade sökt sig till en läkares mottagning?
 • Fundera tillsammans på läkemedelsbehandlingens individualitet – varför lämpar sig inte samma läkemedel nödvändigtvis för alla?
 • Fundera tillsammans på hur arbetsprocessen lyckades i olika grupper.
 • Till sist bedömer eleverna sin egen kompetens med hjälp av bedömningsskalan.

 

Tillbaka till toppen