Tillförlitlig information om läkemedel

I den här delen hittar du grundläggande information om var det finns tillförlitlig information on läkemedel. På läkemedelsförpackningen och i bipacksedeln inne i förpackningen hittar du den viktigaste informationen om hur läkemedlet används. Du kan också alltid fråga en läkare, sjukskötare eller på apoteket om ditt läkemedel. På internet finns det mycket tillförlitlig information om läkemedel, men det lönar sig alltid att kritiskt bedöma hur tillförlitlig den information som finns där är.

Informationspaket

Uppgifter

Tillbaka till toppen