Uppgift:

Tolkning av bruksanvisningarna

Mål

Under uppgiften kommer eleverna lära sig att: 

  • förstå varför det är viktigt att läsa bruksanvisningen för läkemedlet innan han/hon börjar ta läkemedlet. 
  • tolka bruksanvisningen för läkemedel. 

Uppgift

Tolkning av bruksanvisningarna (pdf)
De rätta tolkningarna av bruksanvisningarna (pdf)

 

För läraren 

Det är bra att reservera 1 lektion för uppgiften. Uppgift kan utföras individuellt eller i grupp. Uppgiften stöder målen M8 och M14 för undervisningen i omgivningslära i årskurserna 3–6 samt innehållsområde I2 i läroplanen. 

Syftet är att diskutera grunderna för korrekt användning av läkemedel genom att läsa bruksanvisningen för läkemedlet. 

Utförandet av uppgiften:

1.  Koncentrera tillsammans varför läkemedlet bör ha bruksanvisningar och var man kan hittar dem? (För receptfria egenvårdsläkemedel finns läkemedlets bipacksedel på läkemedlets förpackning. En receptetikett fästs på det receptbelagda läkemedlet på apoteket, där läkaren har skrivit bruksanvisningen för läkemedlet.) 

2.  Eleverna fyller i en interaktiv pdf eller alternativ en utskriven utdelning.  

3.  Till sist diskutera tillsammans om bruksanvisningar och de rätta svaren av dem.

Tillbaka till toppen