Uppgift:

Frågetävlingen Läkemedel vs. kosttillskott

Besvara åtta rätt/fel påstående om läkemedel och kosttillskott.

Du kan öppna frågetävlingen i en ny flik här.

För lärare 

Uppgift kan utföras individuellt eller i par. Som information kan man se sidorna om Läkemedel och deras olika användningsområden och Skillnaderna mellan läkemedel och kosttillskott. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och samtalar om dem. Uppgifter stöder LP hälsokunskap undervisningsmål M6 och M8 samt innehållsområde S2.  

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner Från en burk eller från maten? – Att använda kosttillskott på ett ändamålsenligt sätt. 

Frågetävling för utskrift

Frågetävlingen Läkemedel vs. kosttillskott (pdf)
De rätta svaren i frågetävlingen Läkemedel vs. kosttillskott (pdf) 

Tillbaka till toppen