Vad gör läkemedlen?

Läkemedel förebygger eller botar sjukdomar samt lindrar symtom. Läkemedel bör väljas individuellt och därför kan det finnas många möjliga alternativ och former av läkemedel även för samma sjukdom. 

Läkemedlen

  • Botar sjukdomar 

Det finns bara ett fåtal botande läkemedel. Antibiotika är ett bra exempel på sådana läkemedel. Med dem kan man helt bota en sjukdom som är förorsakad av en bakteriell infektion. Man har kunnat ta fram botande läkemedel mot svåra sjukdomar såsom cancer. 

  • Lindrar symtom 

De flesta läkemedel lindrar sjukdomar och deras symtom. Till exempel astma kan inte botas, men det är möjligt att få sjukdomen under kontroll med en effektiv medicinering. Smärtstillande läkemedel är också ett typiskt exempel på läkemedel som lindrar symtom. 

Några läkemedel kompenserar organismens partiella eller totala oförmåga att producera livsviktiga ämnen, såsom insulin vid diabetes och sköldkörtelhormon vid hypotyreos. 

  • Förebygger sjukdomar 

Exempel på läkemedel som förebygger sjukdomar är vacciner. Med hjälp av vacciner kan man förhindra spridningen av flera smittsamma sjukdomar.  Dessutom kan ett tillräckligt intag av vitaminer förebygga sjukdomar, till exempel förebyggs benskörhet av ett tillräckligt intag av D-vitamin.

Är läkemedlen säkra?

I Finland säljs endast sådana läkemedel vilkas kvalitet, effektivitet och säkerhet har undersökts. Läkemedlens försäljningstillstånd beviljas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. För att påvisa effekten och säkerheten har läkemedelsföretaget låtit läkemedlet genomgå undersökningar som i allmänhet tar flera år i anspråk. 

Samma läkemedel förekommer på marknaden tillverkat av olika fabriker. Av läkemedlen finns det ofta både ett originalpreparat och generiska preparat, dvs. synonympreparat, vilka kommer ut på marknaden efter att patentskyddet upphört. Originalpreparaten och synonympreparaten är likvärdiga i fråga om kvalitet, effektivitet och säkerhet

En effektiv medicinering kan dock också alltid ha biverkningar. Det är alltid värt att ta reda på det rätta sättet att använda sitt läkemedel för att säkerställa nyttan och förebygga biverkningar. 

Varför finns det så många olika slags läkemedel?

Det finns något 10 200 läkemedelspreparat för humant bruk med försäljningstillstånd och av dessa är över 9 600 receptbelagda läkemedel medan drygt 700 är läkemedel för egenvård som fås utan recept. Försäljningstillståndet för ungefär 200 läkemedel för egenvård är godkända i en sådan form att stora förpackningar är receptbelagda medan små förpackningar kunde fås för egenvård utan recept. För behandling av olika sjukdomar behövs olika slags läkemedel 

Också för behandling av samma sjukdom kan det finnas många möjliga alternativ bland vilka medicineringen kan väljas enligt individuella behov. Till exempel för behandling av epilepsi finns det läkemedel som verkar på många olika sätt. Av läkemedlen behövs många olika styrkor. Läkemedlens verkningar är individuella och man bör kunna anpassa dosens storlek individuellt för varje person. Man använder till exempel olika styrka för barn och vuxna. 

Samma läkemedel kan användas med olika styrka för skilda ändamål. Till exempel acetylsalicylsyra intas i stora doser (500 mg) för behandling av feber och smärta hos en vuxen och i små dagliga doser (50 och 100 mg) som en cirkulationsmedicin. Läkemedlets styrka anges i allmänhet som den mängd som ingår i en engångsdos. Till exempel ”400 mg” i samband med läkemedlets namn betyder att det finns 400 milligram verksamt ämne i en tablett. Olika läkemedels styrka är inte direkt jämförbara, även om preparaten används för samma ändamål. Till exempel de smärtstillande läkemedlen ibuprofen 400 mg och ketoprofen 25 mg som är i allmänt bruk lindrar smärta lika bra, trots att mängderna av läkemedel är olika. 

Det behövs också många olika läkemedelsformer för att kan man reglera hur snabbt läkemedlet verkar och hur verkan riktas. Läs mer om i vilken form doseras läkemedlen!

Tillbaka till toppen