Mitä lääkkeet tekevät?

Lääkkeet ehkäisevät tai parantavat sairauksia sekä lievittävät oireita. Lääkkeen valinta pyritään tekemään yksilöllisesti ja siksi saman sairaudenkin hoitoon voi olla olemassa monia mahdollisia lääkevaihtoehtoja ja -muotoja.

Lääkkeet

  • Parantavat sairauksia 

On olemassa vain harvoja parantavia lääkkeitä. Antibiootit ovat hyvä esimerkki tällaisista lääkkeistä. Niillä voidaan parantaa bakteeritulehduksen aiheuttama sairaus kokonaan. Vakaviinkin sairauksiin, kuten syöpään, on pystytty kehittämään parantavia lääkkeitä. 

  • Lievittävät oireita 

Suurin osa lääkkeistä lievittää sairauksia ja niiden oireita. Esimerkiksi astmaa ei voida parantaa, mutta sairaus pystytään saamaan hallintaan tehokkaalla lääkityksellä. Kipulääkkeet ovat myös tyypillinen esimerkki oireita lievittävistä lääkkeistä. 

Osa lääkkeistä korvaa elimistön osittaista tai täyttä kyvyttömyyttä tuottaa elintärkeitä aineita, kuten diabeteksessa insuliinia ja kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhashormonia. 

  • Ehkäisevät sairauksia 

Esimerkkejä sairauksia ehkäisevistä lääkkeistä on rokotteet. Rokotteiden avulla voidaan ehkäistä useiden tartuntatautien leviäminen. Lisäksi vitamiinien riittävällä saannilla voidaan ehkäistä sairauksia, esimerkiksi riittävä D-vitamiinin saaminen ehkäisee luiden haurastumista. 

Ovatko lääkkeet turvallisia?

Suomessa on myynnissä vain sellaisia lääkkeitä, joiden laatu, teho ja turvallisuus on tutkittu. Lääkkeiden myyntiluvat myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi lääkeyritys on tehnyt lääkkeelle yleensä vuosikausia kestäneet tutkimukset.  

Samaa lääkettä on markkinoilla eri tehtaiden valmistamana. Lääkkeistä on usein olemassa sekä alkuperäisvalmiste että patenttisuojan päätyttyä markkinoille tulleita geneerisiä valmisteita eli rinnakkaisvalmisteita. Alkuperäisvalmisteet ja rinnakkaisvalmisteet ovat laadultaan, teholtaan ja turvallisuudeltaan samanarvoisia. 

Tehokkaalla lääkehoidolla voi kuitenkin aina olla myös haittavaikutuksia. Kannattaa aina selvittää oman lääkkeen oikea käyttötapa hyötyjen varmistamiseksi ja haittojen ehkäisemiseksi.

Miksi on niin monenlaisia lääkkeitä?

Suomessa on myyntilupa noin 10 200 ihmiselle tarkoitetulle lääkevalmisteelle, joista noin 9 600 on ainoastaan reseptillä määrättäviä lääkkeitä ja noin 700 ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä. Noin 200 itsehoitolääkkeen myyntilupa on hyväksytty siinä muodossa, että suuret pakkauskoot ovat saatavilla reseptillä eli lääkemääräyksellä, mutta pienet pakkauskoot ovat saatavilla itsehoitoon ilman lääkemääräystä. Eri lääkeaineita tarvitaan erilaisten sairauksien hoitoon. 

Saman sairauden hoitoon voi olla olemassa monia mahdollisia vaihtoehtoja, joista lääkitys voidaan valita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi epilepsian hoitoon löytyy monella eri tavalla vaikuttavia lääkeaineita. Lääkkeestä tarvitaan monia eri vahvuuksia. Lääkkeiden vaikutukset ovat yksilöllisiä ja annoksen suuruus täytyy pystyä sovittamaan kullekin ihmiselle henkilökohtaisesti. Esimerkiksi lapsille käytetään eri vahvuuksia kuin aikuisille. 

Samaa lääkettä voidaan käyttää eri vahvuuksina eri tarkoituksiin. Esimerkiksi asetyylisalisyylihappoa käytetään isoilla annoksilla (500 mg) aikuisten kuumeen ja kivun hoitoon ja pienillä joka päivä otettavilla annoksilla (50 ja 100 mg) verenkiertolääkkeenä. Lääkkeen vahvuus ilmoitetaan yleensä yhden kerta-annoksen sisältämänä määränä. Esimerkiksi lääkkeen nimen yhteydessä oleva ”400 mg” tarkoittaa, että yhdessä tabletissa on vaikuttavaa ainetta 400 milligrammaa. Eri lääkeaineiden vahvuuksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, vaikka niitä käytettäisiin samaan tarkoitukseen. Esimerkiksi yleisesti käytetyt särkylääkkeet ibuprofeeni 400 mg ja ketoprofeeni 25 mg lievittävät kipua yhtä hyvin, vaikka lääkeaineita on eri määrät. 

Lääkkeestä tarvitaan myös monia eri lääkemuotoja, jotta voidaan vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lääke vaikuttaa ja mihin vaikutus kohdistuu. Tutustu tarkemmin, missä muodossa lääkkeitä annostellaan!

Takaisin sivun alkuun