Vinkkejä ryhmässä toimimiseen

Erilaisia toimintatapoja ristiriita- tai ongelmatilanteissa ovat muun muassa alistuminen, hyökkääminen tai jämäkkä käyttäytyminen.

Älä alistu!

Alistuvasti toimiva henkilö ei pidä kiinni omista oikeuksistaan vaan myöntyy, vaikkei haluaisikaan antaa periksi. Hän ei pidä kiinni omista tarpeistaan ja toiveistaan vaan siirtyy takakentälle vaikka haluaisi olla sieppari. Käyttäytyminen on passiivista, eikä henkilö toimi sen asian eteen, jota hiljaa mielessään toivoo.

Älä jyrää muita!

Hyökkäävää käyttäytymistä kuvaa omien mielipiteiden pitäminen sekä se, ettei kuuntele toisia ja jyrää helposti toisten mielipiteet. Hyökkäävä joukkuetoveri määrää kovaäänisesti kaikkien sijoittumisen kaukaloon. Hyökkäävään käytökseen kuuluu usein myös nimittelyä ja painostamista. Hyökkäävä ihminen aiheuttaa käytöksellään herkästi mielipahaa ja tulehtuneen tunnelman. Hän saattaa katua käytöstään myöhemmin.

Ole rakentavasti jämäkkä!

Jämäkkään ilmaisuun kuuluu puoliensa pitäminen ja omista tarpeista ja toiveista kiinnipitäminen. Jämäkkä ihminen pystyy ilmaisemaan avoimesti ja rehellisesti mitä mieltä hän on asioista ja pysyy kannassaan loukkaamatta muita. Hän kykenee kieltäytymään, kysymään ja tiedustelemaan sekä ilmaisemaan myönteisiä ja kielteisiä tunnetiloja. Hän myös kunnioittaa toisten oikeuksia ja mielipiteitä.

Jämäkkään vuorovaikutukseen liittyy omien oikeuksien puolustaminen. Assertiivinen eli jämäkkä käytös voidaan määritellä hyökkäävän ja alistuvan välissä olevaksi käytökseksi. Tällä tavalla käyttäytyvät ovat usein suosittuja kavereita ja hyviä ryhmähengen luojia. Jämäkkyyden katsotaan liittyvän sosiaalisiin taitoihin ja hyvään itsetuntoon.

Harjoittele jämäkkyyttä

Omien mielipiteiden ilmaiseminen tai tarvittaessa jämäkkä kieltäytyminen ei ole aina helppoa. Näin saattaa olla esimerkiksi läheisten ystävien seurassa tai kun ollaan vieraissa olosuhteissa tai vieraassa paikassa. Samoin ryhmätilanteissa tai kovin hallitsevan ja mielipiteiltään voimakkaan keskustelukumppanin kanssa saattaa olla toisinaan vaikea pitää puoliaan.

Jämäkkyyttä voi kuitenkin oppia harjoittelemalla. On hyvä muistaa, että oman mielipiteen ilmaiseminen ja puolensa pitäminen on tärkeää varsinkin silloin, kun kokee tilanteen epämiellyttäväksi tai painostavaksi. Joskus keskustelutilanteet ovat kuitenkin sellaisia, että on turvallisempaa esimerkiksi vetäytyä kuin pysyä jämäkästi kannassaan.

Ristiriitojen ratkaisemisen taitoja

  • En syytä toista – puhun omista tunteistani ja ajatuksistani.
  • Kuuntelen mitä toinen sanoo.
  • Pyrin ratkaisemaan ristiriidat keskustelemalla kasvokkain.
  • Varmistan, että olen ymmärtänyt toisen viestin oikein.
  • Pyydän tarvittaessa kolmannen henkilön kuuntelijaksi.
  • Pyrin tulemaan puolitiehen asioita ratkottaessa.
  • Osaan pyytää anteeksi ja annan anteeksi toiselle.
Takaisin sivun alkuun