Kyvyistä taitoihin – liikunnalliset perustaidot

Liikunnalliset perustaidot luovat pohjan eri liikuntalajeissa tarvittaville lajitaidoille. Hyvät liikunnalliset perustaidot myös suojaavat tapaturmilta ja rasitusvammoilta.

Kun liikehallintakykyjä harjoitetaan johonkin vaativaan suoritukseen yltäviksi, puhutaan taidosta. Liikunnalliset perustaidot kuvaavat ns. yleistaitavuutta, joka muodostaa perustan eri liikuntalajeissa vaadittaville lajitaidoille. Esimerkiksi tasapainotaidot ovat välttämätön edellytys luistelu-, hiihto- ja voimistelutaidoille. Taito on siis kykyä tehdä jokin asia hyvin eli täsmällisesti, koordinoidusti ja tarkoituksenmukaisesti. Jotta taitoharjoittelu onnistuu, pitää myös kuntokykyjen olla riittävällä tasolla.

Tasapainotaidot, liikkumistaidot ja käsittelytaidot

Liikunnalliset perustaidot voidaan jakaa seuraavasti:

 tasapainotaidot  liikkumistaidot  käsittelytaidot
– pyörähtäminen
– heiluminen
– pysähtyminen
– väistäminen
– kieriminen
– kääntyminen
– venyttäminen
– taivuttaminen
– tasapainoilu
– käveleminen
– juokseminen
– loikkaaminen
– hyppääminen
– kiipeileminen
– laukkaaminen
– liukuminen
– kinkkaaminen
– vierittäminen
– heittäminen
– potkaiseminen
– iskeminen
– työntäminen
– pomputtaminen
– kiinniottaminen
– kierittäminen
– potkaiseminen ilmasta
– lyöminen ilmasta

Taulukko 1. Liikunnallisten perustaitojen jaottelu.

Taitoja voidaan luokitella myös:

 • karkea- ja hienomotoriset taidot
  • Karkeamotorisissa taidoissa käytetään useita suuria lihasryhmiä, kuten porraskävelyssä ja juoksussa.
  • Hienomotoriset taidot vaativat pienten lihasten tarkkaa työskentelyä, esimerkiksi tikanheitossa ja biljardissa.
 • yksittäiset ja jatkuvat taidot
  • Heitto- ja lyöntisuoritukset ovat esimerkkejä yksittäisistä taidoista.
  • Esimerkiksi hiihto ja uinti ovat jatkuvia taitoja.
 • itse rytmitetyt ja ulkoa rytmitetyt taidot
  • Pallonheitto on esimerkki itse rytmitetystä taidosta.
  • Esimerkiksi tanssi on ulkoa rytmitetty taito.
 • avoimet ja suljetut taidot
  • Jos liikkumisympäristö ja suoritus pysyvät samoina, puhutaan suljetusta taidosta (esim. pallonheitto seinään).
  • Jos ympäristö vaihtelee, puhutaan avoimesta taidosta (esim. pallonheitto pesäpallopelissä).

Liikunnallisten perustaitojen harjoittaminen ei vaadi ohjattuihin liikuntaharrastuksiin osallistumista, vaan taitoja voi harjoittaa myös omaehtoisella liikkumisella ja itsenäisellä harjoittelulla. Monipuolinen liikkuminen ja monipuoliset harjoitteet kehittävät taitoja parhaiten.

Takaisin sivun alkuun