Suomalaisten nuorten liikkuminen

Kolmasosa peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista liikkuu liikkumissuosituksen mukaisesti. Niinpä liikkumisen myönteiset vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta.

7−15-vuotiaista lapsista ja nuorista noin kolmannes liikkuu suositusten mukaisesti, mutta lukioikäisistä enää noin 3 prosenttia.

Liikkumissuosituksen täyttävien osuudet pienenevät siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäluokkiin. 7-vuotiaista lapsista hieman yli puolet (59 %) ja 15-vuotiaista nuorista enää vajaa kymmenes (9 %) täyttää suosituksen.

 

Pojat liikkuvat kaikissa ikäluokissa suositusten mukaisesti useammin kuin tytöt, ja poikien liikkuminen on tehokkaampaa, eli aiheuttaa enemmän hengästymistä ja hikoilua, kuin tyttöjen liikkuminen.

Liikkumissuosituksen täyttyminen 7-15-vuotiailla.

Kuva 1. Liikkumissuosituksen täyttyminen 7−15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Toimintarajoitteisten nuorten liikkuminen

Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikkuminen on vähäisempää kuin samanikäisillä lapsilla ja nuorilla, joilla ei ole toimintarajoitteita. 11−15-vuotiaista toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista noin neljännes (23 %) täyttää liikkumissuosituksen eli liikkuu vähintään tunnin päivässä reippaasti tai rasittavasti.

Lähes neljännes (23 %) lapsista ja nuorista raportoi kokevansa toimintarajoitteita, tytöt poikia useammin. Yleisimpänä toimintarajoitteena ovat muistamiseen liittyvät vaikeudet.

Takaisin sivun alkuun