Liikunta mielen hyvinvoinnin tukena

Mielen hyvinvointi on elämäntaitoa, joka mahdollistaa monia asioita. Se näkyy mm. kykynä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita, selviytyä vastoinkäymisistä ja nauttia elämästä. Se on myös henkistä ja emotionaalista kestävyyttä.

Mielen hyvinvointi on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus, jonka avulla ohjaamme elämäämme. Se ei ole irrallinen käsite, vaan siihen vaikuttavat yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuriset arvot sekä ihminen itse vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Mielen hyvinvointi vaihtelee elämän eri vaiheissa.

Mielen hyvinvoinnin taitoja voi opetella ja vahvistaa. Nuoren kasvussa ja kehityksessä mielen hyvinvoinnin tukipilareina ovat hyvinkin arkiset asiat:

  • terveellinen ravinto
  • riittävä uni ja lepo
  • tasapaino koulunkäynnin ja vapaa-ajan välillä
  • toimivat ihmissuhteet (perhe ja ystävät)
  • harrastukset
  • säännöllinen liikunta

 

 

Liikunta tukee mielen hyvinvointia monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Liikkuminen on myös selkeä merkki itsensä huolehtimisesta. Jokaisen on tärkeää liikkua säännöllisesti omien mielenkiinnon ja tavoitteidensa mukaisesti joko yksin tai yhdessä.

Takaisin sivun alkuun