Ilmapiiri ja pelisäännöt

Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Se antaa esimerkiksi energiaa ja tukee sosiaalisia suhteita. Liikunnan avulla voi myös purkaa turhautumista tai kiukkua ja se auttaa tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä.

Ryhmän ilmapiirillä ja pelisäännöillä sekä niiden noudattamisella on merkitystä liikunnan mielekkyyteen ja turvallisuuteen monin eri tavoin. Ryhmän ilmapiiriin rakentamisessa jokaisella ryhmän jäsenellä on tärkeä rooli. Ryhmän muodostuminen vaatii aikaa ja halua sekä hieman ohjausta esimerkiksi opettajan tai valmentajan toimesta.

Liikunnan ja mielen hyvinvoinnin lujaa sidettä yksilön ja ryhmän näkökulmasta on avattu tässä osiossa. Ilmapiiriosion työstäminen on tehty yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Mielen hyvinvointi -opetushankkeen kanssa. Tietopakettia on tukemassa kuusi tehtävää.

Pelisäännöt-osiossa tarkastelemme yleisten sääntöjen tärkeyttä ryhmän toiminnan tukena. Lisäksi pohdimme liikunnan ja urheilun kirjoitettuja sekä kirjoittamattomia pelisääntöjä sekä niiden vaikutusta liikunnan turvallisuuteen.

Takaisin sivun alkuun