Murrosiän muutokset

Murrosiän alkaminen sekä fyysinen kasvu ja kehitys ovat yksilöllistä. Murrosiän tuomat muutokset elinjärjestelmissä ja kehon eri osissa vaikuttavat myös nuoren kehon hallintaan ja liikkumisen merkitykseen hyvinvoinnissa. Nämä muutokset on hyvä tiedostaa ja tunnistaa.

Tässä sivuston osiossa tarkastelemme nuoren puberteettikehitystä ja murrosiän fyysisiä muutoksia sekä liikunnan merkitystä murrosikäisen hyvinvoinnissa mm. tuki- ja liikuntaelimistön sekä sydän- ja verenkiertoelimistön osalta.

Nuoren kasvun psyykkisestä ja sosiaalisesta puolesta sekä liikunnan linkityksestä nuoren mielen hyvinvointiin löydät tietoa ilmapiiri ja pelisäännöt -osiosta.

Takaisin sivun alkuun