Taustajoukot tukena

Vanhemmat, kaverit ja muut tukijoukot ovat tärkeitä taustavaikuttajia lapsen ja nuoren liikkumisessa. Lisäksi lapsen ja nuoren liikuntaharrastuksen kautta muodostamat ihmissuhteet pitävät heidät liikunnan parissa myös aikuisena.

Kavereiden tapaaminen liikunnan harrastamisen motiivina

Ystävien tapaaminen on sekä pojilla että tytöillä yksi tärkeimmistä liikkumisen päämotiiveista. Suosion ja arvostuksen saaminen sekä luottamuksen antaminen ja saaminen ovat kaikki merkittäviä syitä liikunnan harrastamiseen.

Joukkueeseen kuuluminen ja kehujen saaminen ovat pojille tärkeitä asioita liikunnan harrastamisessa. Ystävien tuki ja ystäviltä saatu hyväksyntä taas ovat erityisesti tytöille tärkeitä tekijöitä liikuntatilanteissa. Toisaalta pojat liikkuvat usein omatoimisesti kavereiden kanssa ja tytöt yksin.

Liikuntaharrastus – lasten ja vanhempien yhteinen asia

Perhe on merkittävä tekijä lasten ja nuorten, erityisesti 10–14-vuotiaiden, liikunnan harrastamisessa. Varsinkin alakouluikäisillä lapsilla liikunta on yksi perheen yhteisistä toimintakentistä. Nuorten oman arvioin mukaan vanhempien positiivinen suhtautuminen harrastukseen on tärkeä harrastamista tukeva tekijä. Perhe tukee lasten ja nuorten liikunnan harrastamista myös esimerkiksi hankkimalla liikkumiseen tarvittavia välineitä. Ongelmia voi tulla silloin, jos lapsen tai nuoren lempilajiin tarvitaan useita kalliita varusteita.

Yksi esimerkki perheen merkityksestä on luontoliikunta, jota harrastetaan usein nimenomaan vanhempien kanssa tai vanhempien innoittamana. Perheen merkitys korostuu myös muun omatoimisen liikunnan harrastamisessa.

Vanhemman ja valmentajan rooli

Monet nuoret pitävät vanhempia ja valmentajia luotettavina keskustelukumppaneina urheiluharrastuksesta puhuttaessa. Harrastuksen kannalta tärkeäksi koetaan se, että nuorella on mahdollisuus keskustella valmentajan kanssa. Kavereiden ja opettajien rooli korostuu niillä nuorilla, jotka harrastavat jotain liikuntalajia, mutta eivät kilpaile. Kilpailuihin osallistuvilla nuorilla taas tärkeinä keskustelukumppaneina pidetään erityisesti vanhempia, seuravalmentajaa ja huippu-urheilijoita tai muita asiantuntijoita.

 

Takaisin sivun alkuun