Aikaa palautumiselle

Jotta aktiivisuuden hyvät vaikutukset saavutetaan, pitää kiinnittää huomiota myös riittävään palautumiseen.

Monipuolinen liikunta  takaa elimistön kokonaisvaltaisen kehittymisen ja riittävän palautumisen. Kun kehon osia ja kunnon eri osa-alueita kuormitetaan vuorotellen, toiset osa-alueet saavat palautua toisten tehdessä töitä. Mitä enemmän ja tehokkaammin harjoitellaan, sitä enemmän on myös kiinnitettävä huomiota palautumiseen ja riittävään lepoon. Liikunnan lisäksi myös henkinen ja sosiaalinen paine (stressi) lisäävät elimistön kokonaiskuormitusta ja palautumistarvetta.

Liikunta, ravinto ja lepo tasapainossa

Liikunnan, ravinnon ja levon tasapainoa voidaan havainnollistaa kärjellään seisovalla kolmiolla, jonka jokainen kulma on yhtä tärkeä. Jos yksi osa-alue puuttuu tai on yliedustettuna, kokonaisuus ei pysy tasapainossa ja kolmio kaatuu.

Runsaskaan liikunta ei tuota hyvinvointia, ellei monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä levosta pidetä huolta. Kuormituksesta palautumiseen tarvitaan energiaa ja rakennusaineita, ja palautuminen tapahtuu kuormitusta seuraavan levon aikana. Liikunnan, ravinnon ja levon välinen tasapaino on tärkeää paitsi kunnon kehittymisen myös ylikuormittumisen ja tapaturmien ehkäisemiseksi.

Lue lisää

Takaisin sivun alkuun