Syke ja veriarvot muuttuvat

Sydämen tilavuus ja sydänlihaksen koko kasvavat syntymän jälkeen normaalin kasvun ja lisääntyvän kuormituksen myötä. Murrosiässä poikien sydämen vahvuus lisääntyy tyttöjä enemmän. Lepo- ja maksimisyke laskevat kasvun yhteydessä. Murrosiässä sukupuolierot tulevat näkyville myös sykkeessä, jolloin poikien keskisyke on keskimäärin 10 % tyttöjä alhaisempi.

Murrosiän keskivaiheilla poikien veren hemoglobiiniarvo nousee aikuisen miehen tasolle eli noin 160 +/- 20 g/l. Tyttöjen hemoglobiinin nousu lapsuusiästä on vähäisempää jääden aikuisena tasolle 140 +/- 20 g/l. Sukupuolten väliseen eroon vaikuttavat kehon koostumus, hormonit sekä tytöillä kuukautisista johtuva veren menetys.

Kestävyysliikuntaa harrastavilla nuorilla sydän on suurempi vähän liikkuviin verrattuna. Jo lapsuudenaikainen aerobinen kestävyysliikunta lisää hieman sekä veren että hemoglobiinin kokonaismäärää ja luo siten pohjaa maksimaalisen hapenottokyvyn kehittymiselle.

Takaisin sivun alkuun