Nikotiinituotteet

Nikotiinituotteella tarkoitetaan tupakkakasvia tai muuta nikotiinia sisältävää tuotetta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tupakka, nuuska, sähkötupakka ja nikotiinipussit.

Nikotiinin käyttö on haitallista nuoren terveydelle monella tavalla. Nikotiini muun muassa nostaa sykettä ja verenpainetta, jolloin sydän joutuu työskentelemään kovemmin. Lisäksi nikotiini lisää erilaisten sairauksien riskiä. Nuorten nikotiinin käyttö aiheuttaa myös muutoksia aivoissa, sillä nuoruudessa aivojen kehitys on vielä kesken. Nikotiinituotteet aiheuttavat lisäksi riippuvuutta, jolle nuoret ovat erityisen alttiita.

Nikotiini ja liikunta

Nikotiinituotteiden, kuten tupakan, nuuskan, sähkötupakan ja nikotiinipussien, sisältämä nikotiini nostaa sydämen syketasoa ja supistaa verisuonia. Tästä johtuen nikotiinin käyttö heikentää suorituskykyä ja rasittaa kehoa jo ennen liikuntasuoritusta.

Nikotiini hidastaa myös lihasten verenkiertoa, jolloin lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti heikentyvät. Vähäisempi hapen ja ravintoaineiden saanti alentaa lihasten toimintaa liikuntasuorituksen aikana. Tällöin lihakset myös väsyvät helpommin. Lisäksi nikotiinituotteiden käyttö hidastaa liikunnasta palautumista, eivätkä lihakset tällöin välttämättä kasva ja kehity harjoitusta vastaavalla tavalla.

Nikotiini heikentää myös vastustuskykyä, eli elimistön kykyä puolustautua erilaisia bakteereja ja viruksia vastaan. Nikotiini voi myös hidastaa elimistön paranemisprosesseja, kuten liikuntavammojen, murtumien ja haavojen paranemista.

Aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvat nuoret käyttävät nikotiinituotteita muita samanikäisiä harvemmin

Tupakka on yleisin 15-vuotiaiden nuorten käyttämä nikotiinituote. Nuorista 20 % tupakoi. 15 % nuorista käyttää nuuskaa ja 16 % sähkötupakkaa. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen 2022 aineistosta tehdystä pro gradu -tutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen on yhteydessä vähäisempään tupakointiin. Aktiivisesti seuratoiminnassa mukana olevista nuorista 12 % käytti tupakkaa. Niistä nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, 29 % tupakoi.

Aktiivinen ja säännöllinen seuratoimintaan osallistuminen näyttäisi vähentävän myös nuorten nuuskan käyttöä muihin samanikäisiin verrattuna. Urheiluseurassa aktiivisesti liikkuvista nuorista 10 % käytti nuuskaa, kun nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet seuratoimintaan, 23 % ilmoitti nuuskaavansa.

Aktiiviset seuranuoret käyttivät myös sähkötupakkaa muita ikäisiään harvemmin. Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevista nuorista 10 % käytti sähkötupakkaa. Nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, 19 % käytti sähkötupakkaa. 

Nikotiinituotteiden käyttö nuorilla.

Seuranuorten ja ei-seuranuorten nikotiinituotteiden käyttö. Lähde: Hautasuo 2023.

Takaisin sivun alkuun