Lääkekasvatusta yläkoulussa OPS 2016

Lääkekasvatuksen oppimateriaalit tukevat soveltuvin osin opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisia yläkoulun terveystiedon tavoitteita ja sisältöalueita. Oppimateriaaleissa on huomioitu terveystiedon laaja-alaisen osaamisen edistäminen ja lääkekasvatuksen linkittäminen oppilaiden kokemusmaailmaan. Materiaalit soveltuvat osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Yläkoulun oppimateriaalien pohjana toimivat alemmilla luokilla opitut käsitykset terveydestä, sairauksista ja lääkkeistä. Lääkkeiden oikean käytön opettaminen on tarkoituksenmukaista opettaa osana laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi itsehoito (itsehoitolääkkeiden oikea käyttö) ja kansansairauksien, kuten astman tai diabeteksen hoito (reseptilääkkeiden oikea käyttö).  

Yläkoulun teemakohtaisissa kuvauksissa on esitetty teemassa opiskeltavat asiat, lääkekasvatuksen oppimateriaaleista tunnistetut opetussuunnitelman (OPS2016) terveystiedon (vuosiluokat 7–9) mukaiset tavoitteet ja sisältöalueet sekä teemakohtaiset tehtävät: 

TEEMA 1: Lääkkeet ja niiden erilaiset ominaisuudet
TEEMA 2: Lääkkeiden oikea käyttö ja tyypillisiä lasten sairauksia
TEEMA 3: Luotettavaa tietoa lääkkeistä

 

TEEMA 1: Lääkkeet ja niiden erilaiset ominaisuudet

Lääkkeet ja niiden erilaiset ominaisuudet teemassa tutustutaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden välisiin eroihin, lääkkeiden erilaisiin vaikutustapoihin, lääkkeiden ja ravintolisien välisiin eroihin sekä opetellaan arvioimaan lääkärissä asioinnin tarvetta.

Terveystiedon opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: “…käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Resepti- ja itsehoitolääkkeiden väliset erot -tietovisa
Tehtävä: Lääkkeet vs. ravintolisät -tietovisa
Tehtävä: Lääkärin vastaanotolle? -tietovisa
Tuntisuunnitelma: Päänsäryn ja migreenin hoito
Tuntisuunnitelma: Purkista vai ruuasta ravintolisien tarkoituksenmukainen käyttö
Tuntisuunnitelma: Lääkkeiden erilaiset käyttötarkoitukset sairauksien hoidossa

 

TEEMA 2: Lääkkeiden oikea käyttö ja tyypillisiä lasten sairauksia

Lääkkeiden oikea käyttö ja tyypillisiä lasten sairauksia teemassa tutustutaan lääkkeiden oikean käytön periaatteisiin, lääkehoidon vaikutuksien seuraamiseen, lääkkeiden oikeaoppiseen säilyttämiseen ja hävittämiseen sekä tyypillisimpiin lasten sairauksiin.

Terveystiedon opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: “…käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Lääkkeiden oikea käyttö -tietovisa
Tehtävä: Lääkkeiden oikea käyttö -täydennystehtävä
Tehtävä: Päänsärky -ryhmätyö

 

TEEMA 3: Luotettavaa tietoa lääkkeistä

Luotettavaa tietoa lääkkeistä teemassa tutustutaan erilaisiin lääketiedon lähteisiin, lääkkeiden markkinointiin ja apteekissa asiointiin sekä opetellaan arvioimaan kriittisesti esimerkiksi internetistä löytyvää tietoa.

Terveystiedon opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää… 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: “…käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.” 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: “Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Internet tiedonlähteenä
Tehtävä: Pakkausseloste -ryhmätyö
Tehtävä: Lääkemainos vs. humpuukimainos

 

Takaisin sivun alkuun