Tehtävä:

Pakkausseloste-ryhmätyö

Tavoitteet

Tehtävän aikana opit:  

  • ymmärtämään, että lääkkeen pakkausseloste on tärkeä tiedonlähde lääkkeen käytön tueksi. 
  • arvioimaan lääkkeen mahdollisia haittavaikutuksia ja niiden yleisyyttä. 

 

Täydennystehtävä

Pakkausseloste -ryhmätyö (pdf)
Esimerkkipakkausselosteet (pdf) 

Tehtävän kulku

Skenaariovaihe

Keskustelkaa yhdessä, oletteko lukeneet joskus lääkkeen pakkausselosteen? Miksi lääkepakkauksessa on pakkausseloste? Mitä tietoja pakkausselosteesta on saatavilla? 

Tutkimusvaihe 

Valitkaa esimerkkipakkausseloste, jota tarkastelette ja etsikää siitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mihin lääkettä käytetään?
  • Miten lääke vaikuttaa? 
  • Kuinka lääke otetaan? 
  • Mitä haittavaikutuksia lääkkeellä voi olla? 
  • Onko haittavaikutusten yhteydessä mainittu, mitkä niistä ovat yleisiä ja mitkä harvinaisia? 
  • Kuinka usealle käyttäjälle yleinen haittavaikutus teidän mielestänne voi tulla? Entä harvinainen?

Päätöksentekovaihe

Keskustelkaa yhdessä, miksi on tärkeää lukea lääkkeen pakkausseloste ennen lääkkeen käyttöä. Mitä opitte lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista ja millaisia haittavaikutukset voivat olla? Perustelkaa vastauksenne.

 

Opettajalle 

Tähän tehtävään on hyvä varata yksi oppitunti. Tehtävän voi toteuttaa ryhmässä tai pareittain. Taustamateriaalina tutustukaa Lääkekasvatus -osion Luotettavaa tietoa lääkkeistä – sekä Lääkkeiden oikea käyttö -sivuihin. Tehtävä tukee OPS:n terveystiedon opetuksen tavoitetta T6 ja sisältöaluetta S2. Tehtävä etenee SSI-lähestymistavan mukaisesti.

Yhteisessä keskustelussa on hyvä korostaa sitä, että on tärkeää lukea pakkausseloste ennen lääkkeen käyttöä sekä säilyttää pakkausseloste niin kauan kuin lääke on käytössä. Lisäksi on hyvä keskustella tarkemmin lääkehoidon vaikutuksien seuraamisesta sekä lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista.

Takaisin sivun alkuun