Liikuntataidot ja kuntotekijät

Liikuntataidot, liikkuvuus ja liikehallinta kehittyvät pääasiallisesti ensimmäisen kymmenen elinvuoden aikana. Murrosiässä kehossa tapahtuu myös muutoksia, joita voi tukea monipuolisella liikkumisella.

Kaikkein kriittisin aika liikuntataitojen kehittymiselle on päiväkoti-ikäisenä ja aivan alakoulun alussa. Silloin on tärkeää, että lapsi liikkuu monipuolisesti ja hänelle kertyy eri tavoin haastavaa päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Kiipeämiset, pallopelit, juoksua ja hyppyjä vaativat leikit ovat erinomaisia liikuntataitojen kehittäjiä. Fyysistä aktiivisuutta tulisi olla pitkin päivää sekä lapsesta itsestään lähtien että ohjatusti päiväkodissa, koulussa tai urheiluseurassa.

Tapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta liikuntataidoilla on suuri merkitys. Liikunnallisen nuoren kunto on korkeampi ja vireystaso parempi kuin vähän liikkuvalla nuorella. Monipuolisesti liikkuvan nuoren kehonhallintataidot ovat myös kehittyneet, jolloin hän selviää yllättävissäkin riskitilanteissa.

Aina on mahdollista oppia uusia taitoja ja kohentaa fyysistä kuntoa. Oppimiselle ja kehittämiselle ei ole olemassa yläikärajaa. Tietyn ikäisenä taitojen oppiminen on tosin helpompaa kuin muulloin, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Vaihetta, jolloin tietyn ominaisuuden kehittäminen tai taidon oppiminen on helpointa, kutsutaan herkkyyskaudeksi.

Teoriaa ja tehtäviä taidoista ja kunnosta

Tässä verkkosivuston osiossa tutustutaan liikehallinta- ja kuntokykyihin ja niiden merkitykseen kaikessa liikkumisessa. Osion tavoitteena on nostaa esille sellaiset aihealueet, jotka edistävät erityisesti nuorten terveyttä ja ennaltaehkäisevät liikuntatapaturmia ja vammoja. Lopussa perehdytään kehonhuoltoon ja omien liikuntataitojen ja kunnon mittaamiseen. Osio sisältää myös tehtäviä, joiden avulla tietosisältöjä voidaan soveltaa terveystiedon ja liikunnan opetuksessa.

Takaisin sivun alkuun