Open ekstra:

Tietoa testimenetelmistä opettajalle

Liikehallintakykyjä ja fyysistä kuntoa voidaan testata luotettavilla, toistettavilla ja helppokäyttöisillä testeillä.

Liikehallintaa ja kuntoa voidaan mitata useilla tavoilla testauksen tavoitteen ja tarkoituksen mukaan. Koulussa ja urheiluvalmennuksessa käytetään osittain eri menetelmiä. Tässä osiossa kuvataan kouluissa käytettäviä testejä, jotka sopivat yläkouluikäisten nuorten kunnon ja liikehallinnan mittaamiseen. Sivun alaosan taulukossa on kerrottu mihin testikokonaisuuteen eri testit kuuluvat. Oikeasta palstasta löytyvästä pdf-tiedostosta löytyy laajempi taulukko, jossa kerrotaan mitä kunto-ominaisuutta testit mittaavat. Myös testisuoritus on kuvattu lyhyesti. Lähdevinkeistä löydät lisätietoa mainituista testeistä. Testauskäytännöt-sivulla herätellään opettajaa pohtimaan oman koulun testauskäytäntöjä ja niiden kehittämistä.

Move!-mittaus

Move!-testit on Liikkuva koulu -hankkeessa koottu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä ja testikokonaisuus, joka pohjautuu Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen -testistöön. Tavoitteena on, että Move!-mittauksista muodostuu valtakunnallinen järjestelmä nuorten kunnon ja toimintakyvyn mittaamiseen ja seurantaan.

Lue lisää: www.edu.fi/move

Lähdevinkki: Move!-loppuraportti. Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä.

Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen -testistö

Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen -testistö on laajasti käytössä suomalaisissa yläkouluissa. Se tunnetaan myös nimellä Nupposen testistö, kehittäjänsä Heimo Nupposen mukaan. Testistöön kuuluu 12 testiä, jotka mittaavat kattavasti 11–18-vuotiaiden nuorten kuntoa ja liikehallintaa. Testien viitearvot ovat vuodelta 1998. Näistä testeistä opettaja voi valita käytettävissä olevan ajan, tilan, välineiden mukaan kullekin oppilasryhmälle sopivan testikokonaisuuden.

Lähdevinkki: Nupponen H, Soini H, Telama R. Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 118, LIKES-tutkimuskeskus 1999.

Eurofit-testit

Eurofit -testikokonaisuus kehitettiin 1980-luvulla eurooppalaisten nuorten kunnon mittaamiseen, jotta eri maissa voitaisiin mitata kuntoa vertailukelpoisella tavalla. Suomessa käytössä oleva Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen -testistö (kts. seuraava kappale) pohjautuu Eurofit-testistöön.

Lähdevinkki: EUROFIT. European test of physical fitness. Council of Europe. Committee for the development of sport. Rome 1988.

ALPHA-FIT terveyskuntotestistö

ALPHA-FIT terveyskuntotestistöön on koottu Euroopassa käytössä olevat koululaisten kuntotestit, joiden luotettavuudesta ja pätevyydestä on tutkimusnäyttöä. Testistön kokoamisessa oli sama tavoite kuin Eurofit -testistöllä aikanaan; saada eri maihin yhtenäinen ja vertailukelpoinen mittauskäytäntö.

Lähdevinkki: ALPHA testivideot

Kestävyyskunnon testejä

Edellä mainittujen testikokonaisuuksien lisäksi ja/tai ohella kouluissa käytetään paljon myös Cooperin testiä sekä 1500 m:n ja 2000 m:n juoksutestejä oppilaiden kestävyyskunnon mittaamiseen. Nämä testit eivät kuitenkaan kuulu em. testikokonaisuuksiin.

Lähdevinkki: Nupponen H, Telama R, Töyli V-M. Koulun kuntotestistö. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 19, Jyväskylä 1979

 taito/kuntotekijä testi Koulu  Move! Eurofit ALPHA-FIT
Liikehallinta Flamingoseisonta  x  x
8-kuljetus  x
8-juoksu
Tarkkuusheitto  x
Heitto-kiinniottoyhdistelmä  x
Nopeus Sukkulajuoksu 10 x 5 m  x  x
Sukkulajuoksu 4 x 10 m  x
Edestakaisin hyppely 15 sek  x
Lautasten koskettelu  x
Notkeus Eteentaivutus istuen  x  x
Alaselän ojennus täysistunnassa  x
Kyykistys  x
Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus  x
Voima Istumaannousu vaiheittain  x
Istumaannousu 30 s  x  x
Ylävartalon kohotus  x
Koukkukäsiriipunta  x
Etunojapunnerrus  x
Käsipainonosto  x
Käden puristusvoima  x x
Vauhditon pituushyppy  x  x x
Vauhditon 5-loikka  x  x
Kestävyys Kestävyyssukkulajuoksu  x  x  x x
Cooperin testi
2000 m:n juoksu
1500 m:n juoksu
Polkupyöräergometritesti  x
Kehon koostumus Pituuden ja painonmittaus  x  x
Vyötärön ympärys  x
Ihopoimumittaus  x  x

Taulukko 1. Yläkouluun soveltuvia testejä kunnon ja liikehallintakykyjen mittaamiseen.

Takaisin sivun alkuun