Tehtävä:

Internet tiedonlähteenä

Tavoitteet 

Tehtävän aikana opit: 

 • ymmärtämään, että tiedon luotettavuus koostuu useista eri tekijöistä. 
 • arvioimaan internetistä löytyvän lääketiedon luotettavuutta KATSE-tarkistuslistan avulla.
   

Tulostettava tehtävä 

Internet tiedonlähteenä (pdf)

Tehtävän kulku 

Skenaariovaihe

Keskustelkaa yhdessä, millä periaatteilla arvioitte internetsivujen luotettavuutta.  

Tutkimusvaihe

1. Tutustu KATSE-tarkistuslistaan interaktiivisen ThingLink-kuvan avulla. Kuvassa on esitetty KATSE-tarkistuslistan pääkohdat ja niiden kriteerit. Voit avata ThingLink-kuvan uuteen välilehteen tästä.

 

2. Etsi internetistä jollakin hakukoneella tietoa lääkkeistä tai niiden käytöstä. Voit keksiä hakusanan itse tai käyttää esimerkkihakusanoja: lääkkeiden oikea käyttö, kipulääke, lääkkeet ja flunssa. Kuinka monta sivua löysit?

3. Arvioi viiden eri toimijan sivuja KATSE-tarkistuslistan mukaisesti: 

 • Kuka on tekstin kirjoittaja? Onko hän asiantuntija alallaan? 
 • Onko tieto ajankohtaista? 
 • Mikä on kirjoituksen tarkoitus? 
 • Kuka rahoittaa sivustoa? 
 • Onko tiedon yhteydessä kerrottu, mihin se perustuu? Voiko viitteet jäljittää helposti? 
 • Kenelle sivu on suunnattu? 
 • Mikä on sivujen pääviesti? 
 • Mitkä löytämistäsi sivuista ovat luotettavia?

Päätöksentekovaihe 

Keskustelkaa yhdessä, millaisia luotettavia ja epäluotettavia sivuja löysitte. Vertailkaa löytämiänne sivuja ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Perustelkaa vastauksenne.

 

Opettajalle

Tähän tehtävään on hyvä varata yksi oppitunti. Tehtävän voi toteuttaa ryhmässä tai yksin. Tehtävä tukee OPS:n terveystiedon opetuksen tavoitteita T6, T8 ja T12 sekä sisältöalueita S2 ja S3. Tehtävä etenee SSI-lähestymistavan mukaisesti.

Tehtävä konkretisoi tiedon luotettavuuden arvioinnin vaikeutta, sillä esitettyihin kysymyksiin ei välttämättä löydy selkeitä vastauksia. Tärkeintä on lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, että kaikkeen internetistä löytyvään tietoon ei pidä luottaa, ja että pelkkä sivujen vetävä ulkonäkö ei ole tae tiedon luotettavuudesta.  

Lisätietoa KATSE-tarkistuslistasta löydät Fimean Kansalaisen lääketieto -sivuilta. KATSE-listan kriteeristöä voi hyödyntää myös muun terveystiedon luotettavuuden arvioinnissa.

Takaisin sivun alkuun