Lasten ja nuorten tapaturmat

Lapset ja nuoret ovat alttiita tapaturmille. Lapset ja nuoret joutuvat elämään aikuisten ympäristössä, jossa edellytetään monipuolista havainto- ja arviointikykyä, kehon hallintaa ja liiketaitoja. Toisaalta tässä ikävaiheessa ollaan myös liikunnallisesti aktiivisimmillaan, jolloin tapaturmariski luonnollisesti nousee. Lisäksi vapaa-ajan merkitys yhteiskunnassa ja lasten ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja -ympäristöt ovat lisääntyneet. Toki murrosikään tultaessa rajojen kokeileminen ja itsenäisyys myös lisääntyvät.

Nuorten tapaturma-alttiuteen ovat yhteydessä

  • yksilötekijät: mm. ikä, sukupuoli, psykologiset tekijät
  • elämäntapatekijät: mm. hyvinvointi ja riskikäyttäytyminen, esim. alkoholin käyttö
  • sosiaaliset suhteet: mm. perhe ja kaverit
  • sosioekonomiset tekijät: mm. asuinpaikka ja vanhempien tulot

Pojat ovat selkeästi tapaturma-alttiimpia kuin tytöt. Esimerkiksi vuosina 2006–2009 sairaalahoitoon johtaneista koulutapaturmista 67 % tapahtui pojille.

Nuorten ja nuorten aikuisten tapaturmissa alkoholilla on harmittavan usein vaikutusta.

Lasten ja nuorten tapaturmat vaativat usein sairaalahoitoa

Suomessa on noin miljoona 0–14-vuotiasta lasta ja tapaturmat aiheuttavat heille vuosittain noin 100 000 lääkärissäkäyntiä ja 10 000 sairaalahoitoa.

Liikenteessä kuolleiden lasten ja nuorten määrä on vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä johtuu mm. nopeusrajoituksien paremmasta noudattamisesta sekä turvavyön ja kypärän käytöstä. Tapaturma on kuitenkin edelleen merkittävin ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja lapsuus- ja nuoruusiässä.

Kehitys lasten ja nuorten kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrässä on siis ollut positiivista, mutta valitettavasti niin ei ole käynyt sairaalahoitoa vaativissa tapaturmissa.

Yleisimpiä syitä sairaalahoitoon joutumiselle ovat sekä tytöillä että pojilla

  • murtumat
  • päävammat
  • nivelvammat
  • haavat ja ruhjeet.

Viimeisten 35 vuoden aikana lasten murtumat ja nivelvammat ovat maassamme lisääntyneet, kun samanaikaisesti vakavat päävammat ovat kypärän käytön yleistyessä vähentyneet jopa alle puoleen. Myös lasten vakavat ruhjevammat ovat samana ajanjaksona jonkin verran vähentyneet.

Takaisin sivun alkuun