Fyysisen aktiivisuuden seuranta

Oman liikkumisen ja liikuntaharjoittelun seurantaan on tarjolla monenlaisia apuvälineitä, joiden avulla on helppo tarkkailla fyysisen aktiivisuuden määrää ja monipuolisuutta. Tarjolla on niin liikuntateknologiaa ja mobiilisovelluksia kuin yksinkertaisia lomakkeitakin. Seuraavassa esitellään muutamia vaihtoehtoja.

Askelmittari

Askelmittari on laite, joka mittaa käyttäjänsä ottamia askelia. Mittari tunnistaa kävely- ja juoksuaskeleet ja ilmoittaa otettujen askelten lukumäärän. Askelmittarilla voidaan arvioida fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärää. Mittarin näytöltä on helppo seurata askeleiden kertymistä päivän aikana.

Myös älypuhelimiin voi ladata erilaisia ilmaisia askelmittarisovelluksia. Niitä kannattaa hakea puhelimen sovelluskaupasta esim. sanoilla steps ja pedometer.

Aktiivisuusmittari

Aktiivisuusmittari kertoo selkeästi ja nopeasti, onko käyttäjä liikkunut riittävästi päivän aikana. Samalla se voi kannustaa ja motivoida terveelliseen elämäntapaan. Aktiivisuusmittari kertoo myös objektiivisesti käyttäjän fyysisen aktiivisuuden tason.

Kätevin tapa mitata päivittäistä aktiivisuutta on pitää aktiivisuusmittaria ranteessa. Erilaisia aktiivisuusmittareita löytyy myös älypuhelinten sovelluskaupoista. Liikkumiseen, kuten lenkkeilyyn, käytetty aika on yleensä helppo muistaa ja kirjata ylös. Sen sijaan päivittäisen aktiivisuuden määrän tai passiiviseen olemiseen, kuten istumiseen, käytetyn ajan muistaminen on vaikeaa. Usein juuri istumiseen käytettyä aikaa aliarvioidaan, kun päivittäisen aktiivisuuden määrää puolestaan yliarvioidaan. Tästä syystä sen objektiivinen mittaus voi tuottaa yllättäviäkin tuloksia.

Aktiivisuusmittari antaa välitöntä palautetta aktiivisuudesta. Aktiivisuusmittari on jo itsessään motivoiva ja palkitseva apuväline fyysisen aktiivisuuden seurantaan ja aktiivisen elämäntavan opetteluun.

Lisätietoa Polarin aktiivisuusmittarista ja verkkopalvelusta

Sykemittari

Sykemittari on laite, joka rekisteröi sydämen lyöntitiheyttä eli sykettä. Sykemittariin kuuluu yleensä rinnan ympärille kiinnitettävä lähetinvyö ja ranteeseen kiinnitettävä vastaanotin. Näiden avulla voi seurata liikunnan aikaista sykettä ja sen vaihtelua. Sykemittariin syötettävien taustatietojen (ikä, sukupuoli, pituus, paino, aktiivisuustaso) avulla mittari arvioi myös liikunnan aikaista energiankulutusta. Vertaamalla harjoittelun aikaisia syketietoja joko mitattuun tai arvioituun maksimisykkeeseen on mahdollista tarkkailla myös harjoittelun tehokkuutta.

Sykemittarin avulla saadaan laitteiden kehittyessä yhä tarkempaa tietoa elimistön tilasta. Sykkeeseen ja sykevariaatioon perustuen voidaan seurata kokonaiskuormituksen määrää, ja erilaisten ohjelmistojen ja verkkopalvelujen avulla liikkumista ja myös palautumista voidaan seurata ja analysoida hyvinkin tarkasti. Lähes kaikki maailman parhaat kestävyysurheilijat käyttävät sykemittaria harjoittelunsa tukena, vaikka he tuntevat elimistönsä erittäin hyvin. Sykemittari auttaa myös ihan tavallista kuntoilijaa liikkumaan paremmin juuri itselleen sopivalla rasitustasolla.

Joukkueiden, ryhmien ja koulujen liikuntaryhmien sykeseurantaa varten on myös kehitetty omat välineet. Valmentajat ja liikunnan opettajat voivat nähdä kaikkien osallistujien syketiedot suoraan tablet-tietokoneelta tai kannettavalta tietokoneelta. Samanaikaisesti sykkeet voidaan heijastaa myös isolle näytölle osallistujien nähtäviksi. Näin toimittaessa koko ryhmää voidaan seurata samanaikaisesti ja myös syketietojen analysointi helpottuu ja nopeutuu.

Joissakin sykemittareissa on mukana tai erillisenä laitteena GPS-paikannin, jonka avulla voi seurata myös liikutun matkan pituutta ja etenemisvauhtia. Harjoituksen jälkeen sykemittari voidaan yhdistää tietokoneeseen ja tallentaa harjoitustiedot erilliseen ohjelmaan myöhempää tarkastelua ja seurantaa varten. Syketietojen lisäksi kuljetun matkan tarkastelu karttapohjalta harjoituksen jälkeen tuo mielenkiintoista lisäarvoa harjoitteluun. Koulun hiihtotunnilla oppilaista on kiinnostavaa ja motivoivaa nähdä hiihtoreittinsä ja se, kuinka kovaa jossain alamäessä on laskettu. Suunnistustunnin jälkeen on mielenkiintoista nähdä karttapohjalla juuri aikaisemmin kuljettu reitti. Nämä ovat asioita, joissa teknologia voi toimia liikuntaan innostavana tekijänä.

Nettiseuranta

Internetissä on tarjolla useita palveluja liikkumisen seurantaan. Yksi tällainen on Sports tracker-palvelu, joka voidaan ladata puhelimeen. Se toimii GPS-paikantimen tavoin ja näyttää mm. kuljetun matkan pituuden ja vauhdin. Maksuttoman palvelun voi ladata omaan kännykkään osoitteessa www.sports-tracker.com.

Heiaheia-palvelussa voi pitää kirjaa kaikesta liikkumisesta ja kannustaa myös kavereita liikkeelle. Jokainen voi asettaa itselleen sopivia tavoitteita ja seurata visuaalisista tilastoista niiden saavuttamista. Ilmaisen palveluun voi kirjautua osoitteessa www.heiaheia.com.

Polarpersonaltrainer.com-verkkopalveluun voi siirtää sykemittarin keräämiä tietoja. Palvelusta löytyy harjoitusohjelmia ja muutenkin paljon tietoa liikkumisesta, vaikka ei sykemittaria omistaisikaan. Palvelu on maksuton ja sinne voi rekisteröityä osoitteessa https://www.polarpersonaltrainer.com/

Polar Education -tuotteet ja polargofit.com -verkkopalvelu mahdollistavat entistä yksilöllisemmän ja motivoivamman liikunnanopetuksen. Espoolaisen Juvanpuiston koulun opettajat kertovat oheisella videolla kokemuksiaan liikuntateknologian hyödyntämisestä opetuksessaan: Polar Education – yksilöllistä opetusta (3 min, YouTube)

Seurantalomakkeet

Omaa liikkumista voi seurata myös erilaisten seurantalomakkeiden avulla. Lomakkeisiin voidaan kirjata mm. liikuntakertojen lukumäärä, kesto, tehokkuus ja liikuntamuoto.

Takaisin sivun alkuun