Fyysisen aktiivisuuden seuranta

Oman liikkumisen ja liikuntaharjoittelun seurantaan on tarjolla monenlaisia apuvälineitä, joiden avulla on helppo tarkkailla fyysisen aktiivisuuden määrää ja monipuolisuutta. Tarjolla on niin liikuntateknologiaa ja mobiilisovelluksia kuin yksinkertaisia lomakkeitakin. Seuraavassa esitellään muutamia vaihtoehtoja.

Seurantalomakkeet

Omaa liikkumista voi seurata erilaisten lomakkeiden avulla. Lomakkeisiin voidaan kirjata mm. liikuntakertojen lukumäärä, kesto, tehokkuus sekä liikkumismuoto.

UKK-instituutin sivulta löytyy päiväkirjalomake liikkumisen ja unen seurantaan viikon ajalle. Lomakkeeseen voi merkitä päiväkohtaiset liikkumiset sekä nukkumaanmeno- ja heräämisajat. Lomakkeessa on myös paikka ja ohjeet liikkumisen tehon arviointiin. Päiväkirjalomake toimii apuna mm. lasten ja nuorten liikkumisen verkkosovelluksen täyttämisessä.

Askelmittari

Askelmittari on laite, joka mittaa käyttäjänsä ottamia askelia. Mittari tunnistaa kävely- ja juoksuaskeleet ja ilmoittaa otettujen askelten lukumäärän. Askelmittarilla voidaan arvioida fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärää. Mittarin näytöltä on helppo seurata askeleiden kertymistä päivän aikana.

Useat älypuhelimet laskevat päivän aikana kertyneitä askelia. Älylaitteisiin voi myös ladata erilaisia ilmaisia askelmittarisovelluksia. Niitä kannattaa hakea puhelimen sovelluskaupasta esim. sanoilla steps ja pedometer.

Aktiivisuusmittari

Aktiivisuusmittari kertoo selkeästi ja nopeasti, onko käyttäjä liikkunut riittävästi päivän aikana. Samalla se voi kannustaa ja motivoida terveellisiin elämäntapoihin. Aktiivisuusmittari kertoo myös objektiivisesti käyttäjän fyysisen aktiivisuuden tason.

Kätevin tapa mitata päivittäistä aktiivisuutta on pitää aktiivisuusmittaria ranteessa. Erilaisia aktiivisuusmittareita löytyy myös älypuhelinten sovelluskaupoista (esim. hakusanalla activity). Lisäksi useiden aktiivisuusmittareiden keräämät tiedot synkronoituvat älypuhelimeen ladattuun sovellukseen, ja näin ollen sovellukset toimivat yhdessä aktiivisuusmittareiden kanssa.

Liikkumiseen, kuten lenkkeilyyn, käytetty aika on yleensä helppo muistaa ja kirjata ylös. Sen sijaan päivittäisen aktiivisuuden määrän tai passiiviseen olemiseen, kuten istumiseen, käytetyn ajan muistaminen on vaikeaa. Usein juuri istumiseen käytettyä aikaa aliarvioidaan, kun päivittäisen aktiivisuuden määrää puolestaan yliarvioidaan. Tästä syystä sen objektiivinen mittaus voi tuottaa yllättäviäkin tuloksia.

Aktiivisuusmittari antaa välitöntä palautetta aktiivisuudesta. Aktiivisuusmittari on jo itsessään motivoiva ja palkitseva apuväline fyysisen aktiivisuuden seurantaan ja aktiivisen elämäntavan opetteluun. Aktiivisuusmittareiden valmistajia on useita, ja niitä tarjoaa esimerkiksi Polar.

Sykemittari

Sykemittari on laite, joka rekisteröi sydämen lyöntitiheyttä eli sykettä. Sykemittariin kuuluu yleensä rinnan ympärille kiinnitettävä lähetinvyö ja ranteeseen kiinnitettävä vastaanotin. Näiden avulla voi seurata liikunnan aikaista sykettä ja sen vaihtelua. Sykemittariin syötettävien taustatietojen (ikä, sukupuoli, pituus, paino, aktiivisuustaso) avulla mittari arvioi myös liikunnan aikaista energiankulutusta. Vertaamalla harjoittelun aikaisia syketietoja joko mitattuun tai arvioituun maksimisykkeeseen on mahdollista tarkkailla myös harjoittelun tehokkuutta.

Sykemittarin avulla saadaan laitteiden kehittyessä yhä tarkempaa tietoa elimistön tilasta. Sykkeeseen ja sykevariaatioon perustuen voidaan seurata kokonaiskuormituksen määrää, ja erilaisten ohjelmistojen ja verkkopalvelujen avulla liikkumista ja myös palautumista voidaan seurata ja analysoida hyvinkin tarkasti. Monet huippu-urheilijat käyttävät sykemittaria harjoittelunsa tukena, mutta myös tavallisilla kuntoilijoilla sykemittari voi auttaa liikkumaan paremmin juuri itselleen sopivalla rasitustasolla.

Joukkueiden, ryhmien ja koulujen liikuntaryhmien sykeseurantaa varten on myös kehitetty omat välineet. Valmentajat ja liikunnan opettajat voivat nähdä kaikkien osallistujien syketiedot suoraan tablet-tietokoneelta tai kannettavalta tietokoneelta. Samanaikaisesti sykkeet voidaan heijastaa myös isolle näytölle osallistujien nähtäviksi. Näin toimittaessa koko ryhmää voidaan seurata samanaikaisesti ja myös syketietojen analysointi helpottuu ja nopeutuu.

Joissakin sykemittareissa on mukana tai erillisenä laitteena GPS-paikannin, jonka avulla voi seurata myös liikutun matkan pituutta ja etenemisvauhtia. Harjoituksen jälkeen sykemittari voidaan yhdistää tietokoneeseen ja tallentaa harjoitustiedot erilliseen ohjelmaan myöhempää tarkastelua ja seurantaa varten. Syketietojen lisäksi kuljetun matkan tarkastelu karttapohjalta harjoituksen jälkeen tuo mielenkiintoista lisäarvoa harjoitteluun. Koulun hiihtotunnilla oppilaista on kiinnostavaa ja motivoivaa nähdä hiihtoreittinsä ja se, kuinka kovaa jossain alamäessä on laskettu. Suunnistustunnin jälkeen on mielenkiintoista nähdä karttapohjalla juuri aikaisemmin kuljettu reitti. Nämä ovat asioita, joissa teknologia voi toimia liikuntaan innostavana tekijänä.

Mobiilisovellukset ja muut sähköiset palvelut

Tarjolla on useita mobiilisovelluksia liikkumisen seurantaan. Yksi tällainen on älypuhelimeen ladattava Sports tracker-sovellus. Se toimii GPS-paikantimen tavoin ja näyttää mm. kuljetun matkan pituuden ja vauhdin. Sovelluksessa voi julkaista omat treenit muiden käyttäjien nähtäviksi, sekä myös tutustua muiden käyttäjien julkaisemiin treenipäivityksiin. Maksuttoman sovelluksen voi ladata älylaitteeen sovelluskaupasta tai osoitteessa www.sports-tracker.com.

Polar Flow -palveluun voi siirtää aktiivisuusmittarin keräämiä tietoja. Polar Flow on sähköinen työkalu treenien, aktiivisuuden ja unen suunnitteluun ja seurantaan. Palvelu on maksuton ja saatavilla älylaitteen sovelluskaupasta sekä Polar Flow -nettisivuilla.

Polar Education -tuotteet ja polargofit.com -verkkopalvelu mahdollistavat entistä yksilöllisemmän ja motivoivamman liikunnanopetuksen. Espoolaisen Juvanpuiston koulun opettajat kertovat oheisella videolla kokemuksiaan liikuntateknologian hyödyntämisestä opetuksessaan: Polar Education – yksilöllistä opetusta (3 min, YouTube)

Takaisin sivun alkuun