Återhämtning

För att uppnå de positiva effekterna med aktivitet behöver man även tänka på att återhämta sig tillräckligt.

Mångsidig motion garanterar att hela kroppen utvecklas och att man återhämtar sig tillräckligt. När man belastar kroppsdelarna och de olika konditionsområden växelvis kan vissa områden återhämta sig medan andra arbetar. Ju mer och effektivare man tränar, desto mer måste man uppmärksamma återhämtningen och tillräcklig vila. Utöver motion bidrar psykisk och social press (stress) till den sammanfattande belastning som kroppen utsätts för, och därmed behovet av återhämtning.

Motion, kost och vila i balans

Balansen mellan motion, kost och vila kan belysas med en upp-och-nervänd triangel där varje hörn är lika viktigt. Om ett delområde saknas eller är överrepresenterat är helheten inte i balans och triangeln faller omkull.

Triangle: motion, kost och vila i balans

 

Inte ens omfattande motion resulterar i välbefinnande om man inte ser till att ha en mångsidig kost och tillräcklig vila. Det krävs energi och byggstenar för att återhämta sig efter belastning, och denna återhämtning sker under vilan efter belastningen. Balansen mellan motion, kost och vila är viktig inte bara för att konditionen ska utvecklas, utan också för att förebygga överbelastning och olyckor.

Läs mer om

Tillbaka till toppen