Att äta som en del av det allmänna välbefinnande

Förutom att förse våra kroppar med energi och viktiga näringsämnen är maten också en del av vårt allmänna välbefinnande. Att äta är ett viktigt sätt att umgås. Både god mat och gemensamma matstunder är bra för sinnet och viktiga hörnstenar för psykiskt välbefinnande.

Gemensamma måltider är tillfällen då man till exempel kan prata om vad som har hänt under dagen. Att laga mat och äta tillsammans bidrar inte bara till gott humör utan också till att utveckla hälsosamma matvanor. Konsten att äta är också att njuta av mat och att ha en öppen inställning till nya maträtter.

Det är viktigt att lära sig att känna igen och reagera på kroppens hunger- och mättnadssignaler. Att njuta och slappna av är en del av konsten att äta, men att äta villkorslöst och att förbjuda mat bidrar inte till ett balanserat ätande. Vi behöver alla näring, så det finns ingen anledning att få dåligt samvete över att vi äter.

Det lönar sig att reflektera över sina egna matvanor

Det är intressant att veta varifrån maten kommer och hur den produceras. Faktorer som påverkar valet av mat är till exempel information om mat och råvaror, matlagningskunskaper och olika övertygelser. Vanor och sedvänjor som du lärt dig hemma och vänners åsikter påverkar också hur du väljer.

Ibland är det bra att stanna upp och fundera över sitt eget ätande:

  • Vad påverkar det jag tror på, och det som har med mat och ätande att göra?
  • Uppskattar jag lokal mat, nya maträtter och gemensamma måltider?
  • Äter jag tillräckligt för att kunna gå i skolan och ägna mig åt mina fritidsintressen?
  • Påverkar priset på livsmedel vad jag köper i butiken?

Matvanor påverkas av många saker, t.ex. bekvämlighet, pris och tillgång till råvaror. Om du är allergisk mot flera råvaror måste du följa en viss typ av diet. Reklam och sociala medier används för att försöka påverka människors matvanor. I en köpsituation överväger du om bilderna och påståendena om produkten är sanna, och du fattar ett beslut om huruvida du ska köpa en attraktiv produkt eller ett livsmedel som främjar välbefinnandet.

En viktig faktor när du väljer mat och ingredienser är också dina personliga smakpreferenser och vanor. Vissa människor är naturligt modiga och vågar prova nya smaker, medan andra är mer försiktiga och håller sig till välbekanta smaker och produkter.

Matkunskap

Matkunskap är förmågan att välja livsmedel och måltider som är bra för dig och din omgivning. Matkunskap kräver en viss mängd kunskap och färdigheter om matens kvalitet, produktion, tillagningsmetoder och ett öppet sinne för nya smaker och konsistenser. Matkunskap handlar också om att veta vilka sätt att äta som främjar välbefinnandet.

Tillbaka till toppen