Träningsprogram för unga

Program som lämpar sig för unga för muskelkonditionsträning och rörlighetsträning.

Move!-träning

Frisk skolelev -projektet har publicerat Move!-träningsvideor och -instruktioner som stödmaterial för lärare, hälsovårdare, elever och vårdnadshavare. Fyra träningar utvecklar rörligheten och muskelstyrkan.

Motionsprogrammen kan utnyttjas för att förbättra elevens eller elevgruppens fysiska funktionsförmåga. Träningarna kan utföras i skolan eller på fritiden, på egen hand eller i grupp, en rörelse i taget eller som ett helhetsprogram. Träningarna lämpar sig bl.a. för uppvärmning under idrottslektioner, och en del av rörelserna lämpar sig som rastmotion under lektionerna.

Programmen har planerats och genomförts i samarbete mellan Skolan i rörelse, LIKES, Utbildningsstyrelsen, Smart Moves-projektet och Frisk skolelev-projektet.

Bekanta dig med Move!-träningar.

Tillbaka till toppen