Motionseffekter

Motion påverkar hela människan. Den påverkar vårt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Kolmiokuva hyvinvoinnin fyysisestä. psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta

Motion ger fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Fysiskt välbefinnande
Stöd- och rörelseapparaten starkare skelett
högre mineralhalt i skelettet
större muskler
starkare muskler
uthålligare muskler
flexiblare leder
bättre balans, vighet, koordination, reaktionsförmåga och snabbhet (=rörelsekontroll)
Andning och cirkulation starkare hjärtmuskel
effektivare lungor
snabbare cirkulation
Viktkontroll större energiförbrukning
större volym fettfri vävnad (muskler, ben)
Fettvärden i blodet högre halt gott kolesterol i blodet
mindre andel fett i blodet
Blodtryck lägre blodtryck
Ämnesomsättning mindre halt insulin (=blodsockernedsättande hormon) i blodet
Sjukdomar minskad risk att insjukna i bl.a.:
typ 2 diabetes
hjärt-kärlsjukdomar
artros
osteoporos
cancer
depression
demens
Sömn bättre sömnkvalitet
lättare att somna
Psykiskt välbefinnande
fler positiva fysiska upplevelser
sundare självkänsla
positivare självbild
lättare att uttrycka känslor
lägre stressnivå
färre depressionssymtom
mindre ångest
Socialt välbefinnande
bättre sociala färdigheter
lär sig ta hänsyn till andra
lär sig följa regler
lär sig betydelsen av medkänsla
Inlärning
bättre uppmärksamhet
bättre koncentrationsförmåga
bättre minne
bättre sinnesfunktioner och förmåga att kombinera information från olika sinnen
bättre uppfattningsförmåga
bättre språkliga och matematiska färdigheter

Tabell: TEKO:s faktaruta om fördelarna med motion.

Fördelarna med motion

Mångsidig motion belastar jämnt kroppens alla organ:

 • andnings- och cirkulationsorganen: uthållighets-, snabbhetsuthållighets- och styrkeuthållighetsövningar
 • stöd- och rörelseapparaten: muskelstyrkeövningar, rörlighetsövningar, hopp
 • nervmuskelsystemet: kunskaps- och teknikövningar, snabbhetsövningar

Att man håller på med flera grenar garanterar inte alltid att man motionerar mångsidigt: Den som aktivt ägnar sig åt skidåkning och cykling får förvisso bra träning för andnings- och cirkulationsorganen, men muskelstyrkan och rörligheten i stöd- och rörelseapparaten och många rörelsekontrollfärdigheter hamnar lätt i skymundan. På motsvarande sätt tränar den som håller på med tennis och fotboll sin rörelsekontroll mångsidigt, men grundläggande uthållighetsträning kan bli lidande.

Det är viktigt att i samband med träning som endast fokuserar på en gren göra mångsidiga övningar och samtliga organsystem. Då undviker man överbelastning av ett enda organsystem med tillhörande överbelastningsskador. Med stigande ålder och ökande träningsvolymer kan brister inom ett område begränsa utvecklingen inom andra områden.

Mot ett aktivt vuxenliv

En motionerande ungdom växer ofta upp till en motionerande vuxen. 

Följande faktorer under ungdomsåren förutspår ett aktivt vuxenliv:

 • man ägnar sig aktivt åt motion
 • generell fysisk aktivitet
 • högintensiv motion
 • deltagande i organiserad motion
 • deltagande i tävlingsidrott
 • elitidrott
 • man ägnar sig uthållighetsmotion
 • god uthållighetskondition
 • god subjektiv hälsa
 • god skolframgång
 • gott idrottsvitsord i skolan
 • man är nöjd med sin kondition, sin prestationsförmåga och sina färdigheter.

Dålig fysisk kondition, dåligt hälsotillstånd eller exempelvis övervikt kan leda till minskad motivation för motion, vilket vidare försämrar hälsan och konditionen vilket leder till en ond cirkel av stillavarande.

När stillavarandet pågår länge finns det en risk för utanförskap i fråga om motion. Det kan finnas många orsaker till sådant utanförskap, bl.a. ohälsosamma kostvanor och övervikt, rusmedelsmissbruk, rökning, ett stillasittande leverne och bristen på motionsmodeller i familjen och bland vännerna.

Tillbaka till toppen