Ungdomar och motion i Finland

En tredjedel av barn och ungdomar i grundskoleålder motionerar enligt rekommendationen. Det är därmed många som inte uppnår de positiva effekterna som motion ger.

Mindre än hälften av barn och unga motionerar enligt vad som rekommenderas. Det är därmed många som inte uppnår de positiva effekterna med motion.

Ungefär en tredjedel av 7−15 åringarna motionerar enligt rekommendation medan endast 3 procent av 16–20-åringarna uppnår målet.

Intresset att röra på sig verkar minska med åldern. Litet över hälften (59 %) av 7-åringarna uppnår rekommendationen medan endast 9% av 15-åringarna gör det.

Skillnaden mellan pojkars och flickors intresse för motion är markant. Pojkarna uppnår motionsrekommendationerna i alla åldersgrupper. Deras fysiska aktivitet är mera effektiv (= bli andfådd och svettig) än flickornas.

Barns och ungas motionsintressen

Fotboll är den mest populära motionsformen bland barn och unga. Andra omtyckta motionsformer är simning, cykling, jogging, skidåkning, utförsåkning, skridskoåkning och ishockey.
Pojkar ägnar sig vintertid åt ishockey, fotboll och skidåkning medan flickor åker skidor, slalom eller skrinnar. Det finns inga stora skillnader mellan könen även om frisbeegolf har intresserat pojkar mera än flickor de senaste åren. Fotboll är populärast av de idrottsgrenar som utövas i en förening.

Skillnader i fysisk aktivitet mellan finsk- och svenskspråkiga barn och ungdomar

Enkäten visar att finskspråkiga barn och unga uppnår motionsrekommendationen oftare än de svenskspråkiga.
De populäraste formerna av fysisk aktivitet bland svenskspråkiga barn och unga på vintern är fotboll, skidåkning, cykling och ishockey. På sommaren ägnar de sig helst åt cykling, fotboll, simning och ridning.

Bland 9–15-åringarna deltar finskspråkiga barn och unga oftare aktivt och regelbundet i idrottsföreningar jämfört med de svenskspråkiga. Finskspråkiga barn och unga verkar däremot vara mera benägna att avbryta sitt deltagande i föreningsidrott än de svenskspråkiga.

Något flera av de svenskspråkiga än de finskspråkiga 9–15-åringarna uppger att de inte har deltagit i någon idrottsföreningsverksamhet. De finskspråkiga unga anger som främsta orsak vårigheten att hitta något som lockar. De svenskspråkiga anger andra intressen som orsak.

Motion bland barn och unga med funktionsbegränsningar

Nästan en fjärdedel (23 %) av de unga uppger att de upplever sig ha funktionsbegränsningar, flickor oftare än pojkar. Den vanligaste begränsningen är en svårighet att komma ihåg.

Barn och unga med funktionsbegränsningar motionerar mindre än barn och ungdomar utan funktionsbegränsningar i samma ålder. Av barn och ungdomar mellan 11 och 15 år med funktionsbegränsningar fyller ungefär en fjärdedel (23 %) motionsrekommendationen, dvs. rör på sig raskt eller ansträngande minst en timme om dagen.

Tillbaka till toppen