Grundfärdigheter och grenspecifika färdigheter

Rörelsekontroll utgör grunden för all rörelse. Det är ett sömlöst samarbete med kroppens olika delar och gör att man rör på sig smidigt. När man tränar sin rörelsekontroll för en viss krävande motionsuppgift talar vi om skicklighet.

Grundläggande motionsfärdigheter utgör grunden för de grenspecifika färdigheter som krävs i olika idrottsgrenar. För att man ska klara av idrottsgrenar så smidigt och ändamålsenligt som möjligt behöver man fysisk kondition och dess olika delområden. God kondition hjälper även att orka i vardagen.

Fysisk funktionsförmåga kan delas upp i rörelsekontroll- och konditionsfärdigheter. Färdigheterna utgör grunden för att lära sig kunskaper. De är i hög grad ärftliga och relativt varaktiga egenskaper, men man kan också påverka dem genom träning.

Grundfärdigheter utgör en stark grund

Motion före skolåldern bör bestå nästan uteslutande av övning av grundläggande motionsfärdigheter. Det är först när man börjar komma in i puberteten som det är dags att övergå till mer detaljerad grenspecifik träning. Undantaget är kunskapsgrenar såsom gymnastik och konståkning. Där är det viktigt att börja träna kunskaper redan i lågstadiets lägsta klasser eller till och med tidigare än så.

Man ska dock inte glömma bort att träna grundläggande färdigheter utöver grenspecifik träning. Genom att utveckla de grundläggande färdigheterna kan man även utveckla de grenspecifika kunskaperna, medan utveckling i grenspecifika kunskaper inte nödvändigtvis bidrar till bättre grundläggande färdigheter. Det är dags att koncentrera sig på den egna grenen först nära vuxen ålder, i ca 15–19 års ålder. Det är bra att komma ihåg att även elitidrottare tränar grundläggande färdigheter vid sidan av sina grenspecifika övningar. De grundläggande färdigheterna utvecklas utmärkt även i samband med vardagsmotion och genom att motionera på egen hand, t.ex. när man spelar på gården och spelar på andra sätt.

Tillbaka till toppen