Olyckor i Finland

Olyckorna kategoriseras enligt olycksmiljön:

  • motionsolyckor
  • andra fritidsolyckor (t.ex. hemolyckor)
  • trafikolyckor (inklusive cykelolyckor)
  • arbetsplatsolyckor (samt daghem- och skololyckor).

Ett annat sätt att kategorisera olyckorna bygger på skadetyp där olyckorna delas upp enligt typen av skada som uppstår, t.ex. skallskador, frakturer, luxationer, stukningar, sträckningar och krosskador.

En miljon olyckor i Finland varje år

Motionsolyckor och andra fritidsolyckor står för de flesta olyckorna och orsakar över 700 000 skador och fler än 2 000 dödsfall i Finland varje år. De har ökat de senaste åren, till skillnad från trafik- och arbetsplatsolyckorna. Det inträffar ca 30 000 cykelolyckor årligen i Finland. I dessa avlider i onödan 50–60 personer.

Olyckorna uppskattas ge upphov till en sammanlagd kostnad på ca 4 miljarder euro per år. De direkta kostnaderna (t.ex. sjukvårdskostnader) uppgår till ca 550 miljoner euro. Jämför man detta med kostnaderna för livsstilssjukdomar ser man att sjukvårdskostnaderna vid olyckor kostar samhället mer pengar än t.ex. alkoholrelaterade problem.

Tillbaka till toppen