Fysisk aktivitet

Med fysisk aktivitet avses alla aktiviteter som förbrukar mer energi än stillavarande. Hobbyer med motionsinslag är en del av balanserad fysisk aktivitet. Mångsidig vardagsmotion är en del av fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet är av stor betydelse när det gäller att förebygga olyckor. Fysiskt aktiva ungdomar har bättre kondition och högre energinivå än ungdomar som rör mindre på sig. Ungdomar som rör på sig mångsidigt har också bättre utvecklad kroppskontroll och klarar sig i plötsliga farliga situationer.

Samlad motionsvolym

Fysisk aktivitet är en färskvara. Dess positiva effekter går inte att lagra. Det skadar inte om man glömmer motionera någon dag, men man bör undvika längre perioder när man inte rör på sig.

Daglig, mångsidig fysisk aktivitet skapar en grund för frisk tillväxt och utveckling. Ungdomar bör enligt motionsrekommendationen motionera i genomsnitt 10 timmar per vecka och den som siktar på tävlingsidrott ännu mera, 15–20 timmar. Hos ungdomar som idrottar målinriktat består ungefär hälften av motionsaktiviteterna av organiserade övningar, hos andra aktiva motionärer lite mindre än så. Om grenspecifika övningar som man gör på egen hand uppgår till några timmar per vecka bör en stor del av den rekommenderade motionen bestå av andra aktiviteter: skolidrott, skolvägen, vardagsmotion, familjemotion osv.

Regelbunden och mångsidig motion

Det viktigaste med motion är att den är regelbunden och mångsidig. Att motionera regelbundet betyder att man rör på sig på något sätt varje dag. Att motionera mångsidigt betyder att man växlar mellan olika motionsformer så att kroppen belastas jämnt. Regelbunden och mångsidig motion är en förutsättning för att uppnå positiva effekter med motion och att lära sig grundläggande rörelsefärdigheter. Mångsidig motion stödjer nervsystemets utveckling och ger bättre förutsättningar för att lära sig nya saker, inklusive annat än idrott.

Nyttan med avsnittet Fysisk aktivitet

På TEKO-sidorna för fysisk aktivitet hittar du ett informationspaket om vardagsmotion och dess betydelse för välbefinnandet. Detta avsnitt delar upp rekommendationen för fysisk aktivitet för unga i små bitar och går in på hur den kan förverkligas i ungdomarnas vardag. På sidorna hittar du dessutom några uppgifter som du kan använda som stöd i undervisningen. Exempelvis med hjälp av motionsrekommendationen Frisk i farten som du fyller i kan du tillsammans med ungdomarna undersöka motionsvolymerna och skärmtiden.

Tillbaka till toppen