Riktlinjer för rörelseträning

Regelbunden och mångsidig motion är en förutsättning för sund tillväxt och utveckling. Den ger många positiva hälsoeffekter och gör att man lär sig grundläggande motionsfärdigheter. Om man vill utveckla en specifik färdighet eller konditionsegenskap eller bli bättre på en viss idrottsprestation behöver man mer precis information om hur mycket man ska träna.

Träningens fem hörnstenar

 1. Utvecklingen sker under återhämtningen efter utförd prestation.
  God kost stödjer utvecklingen. Motion, vila och näring går därmed hand i hand.
 2. Endast de egenskaper som man tränar utvecklas.
  Om man rör på sig ensidigt kan en viss egenskap eller kroppsdel bli mycket starkare än andra (t.ex. asymmetri), vilket lättare ger upphov till skador på de svagare delarna.
 3. Träningsresultaten är en färskvara.
  När man slutar träna återgår prestationsförmågan gradvis till utgångsnivån. Use it or lose it är ett uttryck som väl beskriver detta fenomen.
 4. Träningens effekter är individuella.
  Bl.a. ålder, kön, utvecklingsnivå, tidigare fysisk aktivitet och hälsotillståndet påverkar resultaten som träningen ger. Trots samma träning utvecklas inte alla i en motionsgrupp på samma sätt. Alla har sina styrkor och svagheter, och träningen bör framför allt fokusera på att öva upp de svaga sidorna.
 5. Träningen ska bli gradvis tuffare för att man ska utvecklas.
  För snabb ökning av belastningen kan leda till belastningsskador och olyckor, för långsam ökning kan leda till långsammare utveckling.
Tillbaka till toppen