Uthållighet – förmågan att motstå trötthet

13–18-åriga behöver minst 1–1,5 timme uthållighetsmotion per dag. 7–12-åriga ska röra på sig minst 1,5–2 timmar och barn under skolåldern minst 2 timmar per dag.

10 minuter i taget

Minst hälften av dagens fysiska aktivitet bör bestå av rask motion i perioder om över 10 minuter då man blir andfådd och pulsen ökar. Du kan exempelvis gå i rask takt, cykla, springa eller jogga.

Under skoldagarna erbjuder rasterna en god möjlighet till motion. Exempelvis gång på skolgården tillsammans med sina kamrater bidrar nästan obemärkt till motion samtidigt som man blir piggare i sinnet och tankarna.

Stega

För att upprätthålla sin hälsa bör man ta ca 10 000 steg per dag. Ännu fler steg ger fler hälsofördelar.

I bilden nedan visas rekommenderat dagligt antal steg för vuxna. Det finns än så länge ingen motsvarande rekommendation för barn och ungdomar.

Bild 1. Gångtrappan. Bilden visar hur många steg per dag som räcker för att uppnå motionsfördelar.

Tillbaka till toppen