Fysisk kondition

Fysisk kondition är förmågan att klara av fysiskt påfrestande uppgifter. Konditionsfärdigheterna möjliggör tillsammans med rörelsekontrollfärdigheterna smidig rörelse. Konditionsfärdigheterna inkluderar snabbhet, vighet (rörlighet), styrka och uthållighet.

Snabbhet

Snabbhet är förmågan att utföra rörelseuppgifter så snabbt som möjligt.

Den kan delas upp i:

 • reaktionshastighet: att reagera på externa impulser (t.ex. en hal gata på vintern eller startskottet i kortdistanslöpning)
 • explosiv hastighet: snabba enstaka rörelser (t.ex. bollkast, hopprörelsen i längdhopp eller slagskott i ishockey)
 • rörelsehastighet: att snabbt förflytta sig från ett ställe till ett annat (t.ex. kortdistanslöpning)

Vighet

Vighet avser rörelseomfånget i lederna. Tillräcklig vighet gör det möjligt att använda ledernas hela rörelseomfång och den gör rörelse mer effektiv.

Vighet kan delas upp i:

 • statisk vighet: att komma längst ut i rörelsebanan och hålla sig kvar där (t.ex. framåtböjning)
 • dynamisk vighet: att upprepa en rörelse från rörelsebanans olika ändpositioner (t.ex. crawlsimning)

Muskelstyrka

Muskelstyrka är musklernas förmåga att utföra arbete mot motstånd utan att bli trötta.

Styrkan kan delas upp i:

 • uthållighetsstyrka: musklernas förmåga att upprätthålla en viss styrkenivå så länge som möjligt (t.ex. hoover-hållning) eller att utföra arbeta långvarigt utan trötthet (t.ex. rodd)
 • maxstyrka: den största möjliga styrkan som man kan producera i en enskild prestation (t.ex. bänkpress)
 • explosiv styrka: förmågan att utföra största möjliga styrka så snabbt som möjligt (t.ex. spjutkastning)

Uthållighet

Med uthållighet avses förmågan att motstå trötthet. Den beskriver särskilt andnings- och cirkulationsorganens (lungorna, hjärtat, cirkulationsorganen) funktionsförmåga.

Uthålligheten kan delas upp enligt effekt:

 • aerobisk grunduthållighet, där energin bildas med hjälp av syre. Den utgör grunden för att uthållighet och den krävs i all rörelse (t.ex. gång och cykling) och i vardagssysslor.
 • fartuthållighet
 • maximal uthållighet
 • snabbhetsuthållighet.
Tillbaka till toppen