Organiserad motion och motion på egen hand

Organiserad motion främjar inlärningen av nya färdigheter, stimulerar och erbjuder trivsam samvaro med vänner. För hälsan och välbefinnandet är det minst lika viktigt med vad man gör utanför organiserade träningar hemma, på skolvägen, på gården och på idrottsplaner.

Organiserad motion

Med organiserad motion avses motion som sker under extern övervakning och ledning. Organiserad motion anordnas i huvudsak i skolan, i idrottsföreningar och idrottsklubbar där ungdomar utvecklar sina färdigheter under ledningen av kunniga ledare. I skolan är målet med idrottsundervisningen att ha en positiv inverkan på elevernas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och välbefinnande. Idrottsundervisningen erbjuder färdigheter, kunskap och erfarenheter som bidrar till att man tar till sig trygga motionsvanor och en aktiv livsstil.

I dagsläget utövar litet över hälften (58 %) av finländska barn och unga idrott i en idrottsförening.
Under de senaste åren har andelen barn och unga engagerade i idrottsföreningar minskat i alla åldersgrupper. Pojkar deltar meri föreningsverksamhet än flickor, som ofta är mera självgående ifråga om motion.

Som bäst aktiverar organiserad motion deltagarna så att man även motionerar mer på egen hand, och skapar goda förutsättningar för motion under hela livet. Medlemskap i en idrottsförening och deltagande i föreningens träningar garanterar dock inte tillräcklig motion. Organiserade träningar innebär ofta inte en daglig motionsdos varje veckodag, och när man ägnar sig åt en specifik idrottsgren motionerar man ofta för ensidigt. Enbart deltagande i organiserad motion kan också begränsa ungdomars kreativitet och fantasi.

Motion på egen hand

Alla dagar ska innehålla flera korta motionsstunder på egen hand. Med motion på egen hand avses motion som man utövar av egen vilja och av eget intresse, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. Motion och idrott på egen hand, ensam eller med vänner, är mer populär än organiserade träningar. När man tittar på motion på egen hand motionerar pojkar oftast med sina vänner medan flickor oftast gör det ensamma.

Majoriteten (87 %) av barn och ungdomar motionerar på egen hand minst en gång i veckan. Av dem som är mellan 7 och 15 år motionerar 9-åringarna mest och 15-åringarna minst på egen hand. Bland 11–15-åringarna har det blivit allt mera populärt att röra på sig på vandringsleder, friluftsområden och på skolområden.

Motion i samband med raster och på skolvägen är av stor betydelse för den dagliga fysiska aktiviteten hos skolelever, både när det gäller konditionen och hälsan. Att aktivt förflytta sig har även sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Tillbaka till toppen