Motionskunskaper och konditionsfaktorer

Motionskunskaper, rörlighet och rörelsekontroll utvecklas i huvudsak under de första tio levnadsåren. I puberteten sker det förändringar i kroppen som man kan stödja genom mångsidig motion.

Den allra mest kritiska tiden för att utveckla sina motionskunskaper är dagisåldern och alldeles i början av lågstadiet. Då är det viktigt att barn rör på sig mångsidigt och ägnar sig dagligen åt många olika utmanande fysiska aktiviteter. Lekar där man klättrar, spelar med boll, springer och hoppar är utmärkta när det gäller att utveckla motionskunskaper. Fysisk aktivitet bör ingå under hela dagen, både med barnet som utgångspunkt och i organiserad form på daghemmet, i skolan eller i en idrottsförening.

Motionskunskaper är av stor betydelse när det gäller att förebygga olyckor. Fysiskt aktiva ungdomar har bättre kondition och högre energinivå än ungdomar som rör mindre på sig. Ungdomar som rör på sig mångsidigt har också bättre utvecklad kroppskontroll och klarar sig i plötsliga farliga situationer.

Det är alltid möjligt att lära sig nya kunskaper och förbättra sin fysiska kondition. Det finns ingen övre åldersgräns för inlärning och utveckling. Det är förvisso lättare att lära sig färdigheter i en viss ålder, men det är aldrig för sent. Den fas där det är lättast att utveckla en viss egenskap eller kunskap kallas för sensitiv period.

Teori om kunskaper och kondition

I detta avsnitt på webbsidan bekantar vi oss med rörelsekontroll- och konditionsfärdigheter och deras betydelse i all form av rörelse. Målet med detta avsnitt är att lyfta fram sakområden som främjar framför allt ungdomars hälsa och förebygger motionsolyckor och skador. I slutet fördjupar vi oss i kroppsunderhåll och hur man mäter sina motionskunskaper och sin kondition.

Tillbaka till toppen