Tester ger information om färdigheter och kondition

Rörelsekontrollfärdigheterna och den fysiska konditionen kan bedömas med pålitliga, repeterbara och lättanvända mätningar och tester. Mätresultaten berättar vilka faktorer som ser bra ut och vilka som kräver övning.

Rörelsekontrollen och konditionen kan mätas på många olika sätt beroende på vilka mål och vilket syfte som man har med testerna. I skolan och i idrottsträning används delvis olika metoder. Mätning av den fysiska konditionen och av rörelsekontroll ingår i skolidrotten. Mätresultaten visar vilka styrkor man har samt vad man behöver träna mer. Att följa upp de egna mätresultaten ger information om hur din kondition och rörelsekontrollfärdigheterna utvecklas.

Ett mål med mätningarna är att motivera till motion. Mätresultaten ger värdefull information om den egna fysiska funktionsförmågan och prestationsförmågan. Genom att jämföra resultaten med tidigare resultat får man information om hur man utvecklas. De egna resultaten kan även jämföras med referensvärden eller rekommenderade värden, vilket ger information hur den egna prestationen förhåller sig till jämnåriga eller unga av samma kön. På detta sätt får man veta vilka de egna styrkorna är och vilka konditionsegenskaper som bör utvecklas mer. Om mätresultaten inte känns intressanta kan man se testtillfället som mångsidig träning. Särskilt rörelsekontrolltesterna är bra övningar.

Move! – uppföljningssystem för fysisk funktionsförmåga

Move! är ett nationellt system för insamling av information och feedback om fysisk funktionsförmåga, avsedd för elever i årskurserna 5 och 8. Den producerar bland annat information som kombineras med de omfattande hälsoundersökningarna som görs på elever i årskurserna 5 och 8. Systemet togs i bruk år 2016 och det har som ett centralt syfte att uppmuntra eleverna till att själva aktivt ta hand om den fysiska funktionsförmågan. Uthållighet, rörlighet, snabbhet, styrka och skicklighet är delområden inom fysisk funktionsförmåga och som ingår i Move!

Mätdimensionerna i Move! och de delar av funktionsförmågan som de mäter:

  1. 20 meters skyttellöpning (uthållighet, motionsfärdigheter)
  2. 5-steg utan ansats (styrka i nedre extremiteterna, snabbhet, dynamisk balans, motionsfärdigheter)
  3. Höjning av överkroppen (bålstyrka)
  4. Armpress (styrkan i övre extremiteterna)
  5. Huksittande (rörligheten i bäckenområdet och nedre extremiteterna)
  6. Sträckning av nedre ryggen i sittande ställning (rörelseomfånget i nedre ryggen och i höftområdets leder)
  7. Rörligheten i höger och vänster axel (rörligheten i över extremiteterna och skulderområdet)
  8. Kast med lyra (koordinativa färdigheter, perceptionsmotoriska färdigheter och styrkan i överkroppen).

Målet med den feedback som man får av de 8 Move!-mätningarna är att ha en positiv effekt på elevens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och välbefinnande, att hjälpa eleven att inse betydelsen av motion och att hjälpa eleven att utveckla och observera den egna funktionsförmågan. Move!-mätresultaten samlas läsårsvis i en anonym nationell databas.

Läs mer om Move!-systemet, mätningarna och feedbacken: www.edu.fi/move

Mätning av uthållighetskondition

Uthållighetskondition kan även testas med andra löptester. I skolan kan man använda bl.a.

  • Coopers test, där man springer så långt man kan på 12 minuter
  • 1500 meters löpning, där man springer 1,5 km så snabbt som möjligt.
Tillbaka till toppen