Olika sömnfaser

Vi vet inte exakt vad de olika sömnfaserna betyder. Det är dock uppenbart att samtliga faser är nödvändiga för hälsan.

Sömnen består av cykler som upprepas flera gånger per natt.  Sömnen kan delas upp i fem olika faser utifrån hur djupt man sover och hur kroppen fungerar när man sover. Minnet och inlärningsförmågan kräver alla sömnfaser, vilka upprepar sig en efter en under 8–10 timmars nattsömn. För att hinna gå igenom samtliga sömnfaser ska man sova minst sex timmar.

De två första sömnfaserna är ytlig sömn och lätt sömn. Kroppen börjar återhämta sig under lätt sömn.

Man sover oftast djupast mitt i sömnen. Dessa sömnfaser börjar oftast 1–3 timmar efter att man somnat. Enligt vad man vet idag sker den största delen av inlärningen och hjärnans återhämtning samt kroppens läkning under den djupa sömnen, eftersom kroppens immunförsvar aktiveras. Det är också under den djupa sömnen som det utsöndras mest tillväxthormon, vilket är viktigt för ungdomars fysiska tillväxt.

I den femte fasen dvs. REM-sömnen har man en blandning av djup och ytlig sömn, och denna fas pågår i ca 90 minuter under sömncyklerna. REM står för Rapid Eye Movements då man ibland rör på ögonen under ögonlocken. Oftast har man mest REM-sömn på småtimmarna. Hjärnan organiserar dagens händelser och sparar färdigheter som man övat på och kunskaper som man lärt sig under REM-sömnen. Man har sinnesbilder under REM-sömnen och drömmer, vilket är viktigt för den mentala hälsan. Bristande REM-sömn stör den psykiska balansen och medför trötthet, irritation, depression och minnesstörningar.

Man är även vaken en del av sömnen. Normalt sett är man vaken ca 5 procent av sömntiden. Det är normalt att man vaknar ett par gånger natt och somnar igen inom ca 10 minuter.

Tillbaka till toppen