Snabbhetsträning

Barn och ungdomar bör träna snabbhet i samband med all rörelse. Snabbheten utvecklas före puberteten i samband med naturlig tillväxt och utveckling även utan träning, men det är särskilt nyttigt i denna fas att även utveckla den genom träning.

Vid snabbhetsträning påverkar man en eller flera delfaktorer inom snabbhet:

 • reaktionsförmågan (t.ex. att reagera på en startsignal)
 • rytmuppfattningen (t.ex. musikmotion)
 • rörelsefrekvens (t.ex. ”trappstegsbanor”, har vi en bild på detta?)
 • explosiv styrka (t.ex. hopp, skutt)
 • färdigheter (t.ex. grundläggande färdigheter)
 • rörlighet (t.ex. stora rörelseomfång)
 • elasticitet (t.ex. hopp)
 • avslappning (t.ex. koordinationsövningar med varierande effekt)

Det är effektivast att utföra snabbhetsövningar när man är utvilad, i början av träningen. I snabbhetsträning varar en prestation en rätt kort tid, högst 10 sekunder. Efter prestationen återhämtar man sig i några tiotals sekunder före nästa prestation. Lämpligt antal repetitioner är 10–30.

Exempel på lämpliga snabbhetsövningar för högstadieelever:

 • skyttellöpning
 • snabbhetstävling i par och i små grupper
 • accelerationsövningar
 • växlande rörelseform (t.ex. att springa framåt, bakåt, åt sidan, med korssteg och med en boll)

 

Läs mer om:

Tillbaka till toppen