Rörelsekontrollfärdigheter

Rörelsekontrollfärdigheterna hjälper oss att kontrollera kroppen och dess rörelser även i oväntade situationer.

Med rörelsekontroll avses kontrollen av kroppens position och rörelser. Det är ett samarbete mellan sinnena, nerverna och musklerna, och förmågan att smidigt, snabbt och ändamålsenligt klara av rörelse.

De grundläggande rörelsekontrollfärdigheterna är:

 • balansförmågan
 • reaktionsförmågan
 • rytm-koordinationsförmågan
 • orienteringsförmågan
 • kinetisk förmåga

Balansförmåga

 • att upprätthålla olika positioner (t.ex. stå på ett ben)
 • att anpassa positionerna efter viljestyrda rörelser (t.ex. gymnastikrörelser)
 • att reagera på externa impulser (t.ex. en hal väg)

När kroppspositionen inte ändras talar vi om statisk balans (t.ex. att stå på tårna). Även att balansera ett föremål (t.ex. vid bågskytte) rör det sig om statisk balans. När man upprätthåller kroppspositionen i rörelse talar vi om dynamisk balans (t.ex. skridskoåkning). All rörelse kräver balans och många prestationer kräver både statisk och dynamisk balansförmåga.

Reaktionsförmåga

 • förmågan att upptäcka impulser
 • förmågan att reagera på impulsen genom rörelse

Exempelvis när man cyklar måste man upptäcka en grop i vägen i god tid för att kunna bromsa och väja för gropen. Även sprintlöpare kräver en god reaktionsförmåga när de sätter sig i rörelse så fort de hör startskottet.

Vighet  är snabb, koordinerad och smidig rörelse. Vighet krävs framför allt vid snabb ändring av riktning och hastighet (t.ex. i bollspel).

Rytm-koordinationsförmåga

 • reglering av smidiga rörelser och rörelsekombinationer

Rytmförmågan är förmågan att hitta en ändamålsenlig rytm i rörelserna dvs. förmågan att utföra rörelserna i rätt tid. Den utgör tillsammans med koordination grunden för trygg rörelse. Att dansa till musik, lära sig en aerobic-rörelseserie eller hitta rätt rytm i konståkning kräver rytmförmåga.

Koordinationsförmågan är förmågan att hantera hela kroppens rörelser och rörelsekombinationer. God koordination gör det besvärsfritt att röra på sig i båda vanliga och oväntade situationer. All rörelse kräver koordination, både idrottsaktiviteter och vardagssituationer.

Orienteringsförmåga

 • kroppskontroll i olika positioner och situationer
 • styr och ändrar kroppens position och rörelser.

Exempelvis simhoppare förbereder sig för att träffa vattnet genom att räta ut kroppen i precis rätt ögonblick.

Kinetisk förmåga

 • att växla mellan spända och avslappnade muskler, utföra smidiga rörelser och hantera rörelseekonomi
 • att upptäcka skillnader mellan två liknande rörelser

Exempelvis bollspel ställer krav på kinetisk förmåga. Kinetisk förmåga kallas även för kinetisk urskiljningsförmåga.

Tillbaka till toppen