Överföringseffekt: färdigheterna överförs, eller?

Nya färdigheter bygger på befintliga. Färdigheter som man redan lärt sig kan underlätta vid inlärning av nya färdigheter, men också göra det mer utmanande.

Överföringseffekten är ett centralt begrepp i inlärningen av färdigheter. Med den avses den effekt som befintliga färdigheter har på inlärning av nya eller att använda sig av befintliga färdigheter i en ny miljö.

Överföringseffekten i inlärningen av färdigheter

Överföringseffekten kan vara:

  • positiv, då underlättar befintliga färdigheter för inlärning av nya.
    Exempelvis den som behärskar tennisserven har det lättare för att serva i andra bollspel, och har man lärt sig att kasta med höger hand är det lättare att lära sig utföra samma rörelse med vänster hand. Färdigheter som man lär sig senare kan också göra att man blir bättre på sådant som man redan kan.
  • negativ, i vilket fall befintliga färdigheter stör vid inlärning av nya.
    Om man exempelvis behärskar tennis kan det bli svårare att lära sig squash eftersom racketen har en annan rörelsebana.

Inlärda färdigheter går inte alltid att överföra till nya miljöer. Att man exempelvis kan använda en träningscykel innebär inte nödvändigtvis att det är lättare att cykla på en vanlig cykel.

Har man tidigare lärt sig att utföra en prestation fel eller med dålig kroppshållning kan detta störa inlärningen av nya färdigheter och ge upphov till skador. Felaktig kroppshållning (t.ex. böjd) överförs lätt från en rörelse till en annan och förhindrar smidiga rörelser. Felaktig kroppshållning kan även ge upphov till överbelastning och belastningsskador.

Inlärningen av färdigheter är situationsspecifik, varför man bör träna och använda sig av sina färdigheter i så många olika miljöer och situationer som möjligt. Man bör exempelvis cykla på asfalt, sandvägar, gräsmattor, på jämnt och ojämnt underlag, raka och kurviga vägar samt stationärt på en träningscykel.

Tillbaka till toppen