Läkemedelsfostran i högstadiet

Läkemedelsfostran är en del av hälsofostran för unga hemma, i skolan och inom hälso- och sjukvården. Syftet med läkemedelsfostran är att stärka de ungas hälsokompetens samt förmåga att fatta beslut i frågor som rör den egna hälsan. Behandlingen och bedömningen av hälso- och läkemedelsrelaterad information blir allt viktigare i takt med att läkemedelsinformationen, inklusive felaktig information, ökar.

Läs mer på sidor Läkemedelsfostran i högstadiet

Tillbaka till toppen